Thứ hai, 09/11/2020 - 07:38

Tháng hành động: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

Dân trí

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 55/KH- LĐLĐ thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, tháng hành động năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12/2020.

Với mục đích thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức, các cấp công đoàn trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ.

Cụ thể, Tháng hành động nhằm hướng tới nhiều mục tiêu, như: Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Đồng thời qua đó nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.

Tháng hành động: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” - 1

 Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, tháng hành động năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020

Ngoài ra, việc triển khai Tháng hành động cũng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tháng hành động cũng nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.

Nội dung hoạt động của tháng hành động được Liên đoàn Lao động TP Hà Nội hướng dẫn cụ thể tại văn bản. Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn hình thức hưởng ứng Tháng hành động một cách phù hợp.

Cụ thể, tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và chống bạo lực trên cơ sở giới, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn gắn với chủ đề của Tháng hành động năm 2020.

Đặc biệt, các cấp công đoàn có thể phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tháng hành động.

Phạm Công 

Đáng quan tâm