1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tăng tiền trợ cấp khi tiếp tục đóng BHXH với người hưởng lương hưu tối đa

Lê Hoa

(Dân trí) - Sau khi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ số năm để hưởng lương hưu tối đa (75%), nhiều đơn vị đồng tình với đề xuất người lao động sẽ được trợ cấp thêm 2 tháng lương cho mỗi năm đóng tiếp theo.

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi nêu 2 phương án đề xuất về mức trợ cấp một lần khi người lao động dư năm đóng BHXH.

Phương án 1: giữ nguyên mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như Luật BHXH năm 2014.

Phương án 2 bổ sung thêm trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà tiếp tục đóng BHXH thì mỗi năm đóng BHXH sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, thay vì chỉ được nhận 0,5 lần như hiện nay.

Ủng hộ phương án 2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang cho rằng, mức trợ cấp khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà vẫn tiếp tục đóng thì mức hưởng mỗi năm là 2 lần của bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, đảm bảo hơn quyền lợi với người lao động.

Còn Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho rằng, phương án 2 sẽ đảm bảo sự công bằng giữa người đã hưởng BHXH một lần, sau đó có đủ thời gian tham gia BHXH tương ứng với tỷ lệ 75% với người có số năm tham gia BHXH cao hơn số năm để được hưởng lương hưu 75%.

Theo Bộ Tư pháp, để đảm bảo công bằng giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội và có căn cứ đề xuất cơ quan có thẩm quyền lựa chọn phương án thực hiện, cơ quan chủ trì soạn thảo nên phân tích, làm rõ lý do, cơ sở và căn cứ đề xuất bổ sung quy định tại phương án 2. Trên cơ sở đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thể hiện rõ quan điểm lựa chọn của mình đối với 2 phương án nêu trên.

Lương hưu của người lao động tham gia BHXH được tính bằng tỷ lệ (%) hưởng lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu phụ thuộc vào số năm người lao động đóng BHXH.

Đối với lao động nam nghỉ hưu từ năm 2023 trở đi, nếu đóng đủ 20 năm BHXH thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng là 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ cũng nghỉ hưu ở thời điểm này, để có mức hưởng lương hưu tối thiểu 45% thì cần đóng đủ 15 năm BHXH. Tỷ lệ hưởng thêm sau mỗi năm tương tự lao động nam.

Tính chung cả hai giới, tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Theo quy định, lao động nam đóng BHXH 35 năm sẽ đạt được mức lương hưu tối đa, lao động nữ thì cần 30 năm.