Số tiền bảo hiểm, hỗ trợ người lao động nhận được khi mắc Covid-19

(Dân trí) - Ngoài việc được nghỉ ngơi đúng chế độ, người lao động bị mắc Covid-19 sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ công đoàn, tiền từ chế độ bảo hiểm theo quy định.

Về số ngày nghỉ, người bệnh F0 là lao động tại doanh nghiệp được nghỉ chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Công văn 238/BYT-KCB tháng 1/2022 của Bộ Y tế.

Luật Bảo hiểm xã hội quy định rõ, trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường, đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, người lao động được nghỉ hưởng chế độ 30 ngày; đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến 30 năm thì nghỉ hưởng chế độ 40 ngày và đóng bảo hiểm từ 30 năm trở lên được nghỉ hưởng chế độ 60 ngày.

Số tiền bảo hiểm, hỗ trợ người lao động nhận được khi mắc Covid-19 - 1

Ngoài số ngày nghỉ theo chế độ, người lao động mắc covid-19 sẽ được hưởng tiền từ bảo hiểm, công đoàn (Ảnh minh họa).

Người lao động trong trường hợp làm công việc có tính chất độc hại, nặng nhọc sẽ được hưởng số ngày nghỉ cao hơn.

Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định, trong thời gian nghỉ, người lao động được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo Công văn 238/BYT-KCB của Bộ Y tế năm 2022, để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động là F0 cần xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Sau khi hoàn thành cách ly, điều trị tại nhà, người lao động là F0 cần liên hệ trung tâm y tế, trạm y tế chăm sóc, quản lý để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Người lao động phải nộp giấy này cho người sử dụng lao động, thời hạn nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Sau khi nhận hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động sẽ lập thêm Mẫu số 01B-HSB và gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong 10 ngày làm việc.

Ngoài việc được nghỉ ngơi điều trị bệnh, người lao động là F0 sẽ được hỗ trợ tiền. Số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau: Mức hưởng = 75% tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ/24 ngày (được xác định là số ngày làm việc một tháng) x số ngày nghỉ.

Ngoài ra, người lao động còn được hưởng tiền hỗ trợ từ tổ chức công đoàn. Cụ thể, tại Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ của Tổng đoàn viên, người lao động là F0 không vi phạm quy định về phòng, chống dịch được nhận hỗ trợ.

Cụ thể, nếu người lao động có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế theo giấy xác nhận của cơ quan y tế thì sẽ được nhận hỗ trợ từ công đoàn tối đa 3 triệu đồng/người.

Trường hợp người lao động điều trị tại nhà từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế dưới 21 ngày theo xác nhận của cơ quan y tế thì sẽ được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người.

Theo quy định, mỗi trường hợp F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù có thể nhiều lần dương tính.

Ngoài tiền bảo hiểm, công đoàn hỗ trợ, người lao động bị Covid-19 còn được nhận tiền dưỡng sức sau quá trình điều trị Covid-19.

Cụ thể, theo Điều 29 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, sau khi điều trị Covid-19, trong vòng 30 ngày trở lại làm việc mà sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục, người lao động được nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức 5 ngày. Trong 5 ngày nghỉ này, mỗi ngày người lao động được hưởng 30% mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng), tương ứng là hơn 2,2 triệu đồng cho 5 ngày nghỉ.