1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

Phấn đấu tạo 16.000 việc làm mới, xóa 3.000 hộ nghèo

Công Bính

(Dân trí) - Trong năm 2023, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo, tạo 16.000 việc làm mới

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam vừa ban hành chương trình công tác trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023.

Phấn đấu tạo 16.000 việc làm mới, xóa 3.000 hộ nghèo - 1

Năm 2023, tỉnh Quảng Nam phấn đấu tạo 16.000 việc làm mới (Ảnh: Công Bính).

Theo đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho thêm 16.000 người; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 1.200 người; giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người; tỷ lệ lao động thất nghiệp dưới 4%; tổng chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 24.000 người.

Ngành cũng phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo; huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em đạt 5 tỷ đồng.

Để đạt các chỉ tiêu đề ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đưa ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách, pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; đồng thời nắm bắt thông tin về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi.

Phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ phụ trách lao động, việc làm, hòa giải viên lao động cấp huyện.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.