1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Lào Cai tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Đến nay 100% thôn, tổ dân phố niêm yết danh sách liệt sĩ hy sinh, an táng trên địa bàn tại nhà văn hóa thôn, tổ và phát hơn 160.000 phiếu điều tra thông tin liệt sĩ đến từng hộ gia đình.

Lào Cai tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - 1

Tỉnh Lào Cai cung cấp thông tin toàn bộ mộ chí 17 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh lên Cổng thông tin điện tử quốc gia tìm kiếm mộ liệt sĩ, theo chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai gồm 17 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Đặc biệt công tác kiện toàn thành viên của ban chỉ đạo này luôn được quan tâm thực hiện, khi các thành viên thay đổi nhiệm vụ, cơ quan thường trực kịp thời tham mưu kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể.  

Kết quả đến nay, tỉnh Lào Cai đã triển khai phân tách, khử trùng, kết luận được tổng số 1.159 hài cốt liệt sĩ để chuyển giao về 9/9 huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các bước xác minh nơi hy sinh, an táng ban đầu. Từ đó kết luận thông tin để có cơ sở lập bản đồ, tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH Lào Cai triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH.

Cụ thể, đối chiếu cơ sở dữ liệu về mộ liệt sĩ, chỉ đạo khắc lại bia mộ chưa đúng với quy định; cập nhật, thu thập thông tin để đưa lên Cổng thông tin điện tử quốc gia tìm kiếm mộ liệt sĩ với 17 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh và 2.553 mộ liệt sĩ. Qua đó tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ trong cả nước thuận lợi tra cứu, tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Tổng số mộ được khắc lại bia để phục vụ việc xác định hài cốt còn thiếu thông tin là 501 mộ.

Song song đó, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng chỉ đạo các huyện thành phố và cấp xã, thôn phát phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình, thu thập thông tin về nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn.

Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố niêm yết danh sách liệt sĩ hy sinh, an táng trên địa bàn tại nhà văn hóa thôn, tổ; phát phiếu điều tra thông tin liệt sĩ đến từng hộ gia đình được 160.286 phiếu.

Tổng số 1.562/1.562 thôn, bản, tổ dân phố, 152/152 xã, phường, thị trấn, 9/9 huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh hoàn thành công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ.

Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai đồng bộ, chặt chẽ việc tra cứu tìm kiếm thông tin dữ liệu liên quan đến các liệt sĩ, thực hiện tốt việc xác định thông tin hài cốt liệt sỹ bằng xét nghiệm ADN.