Cà Mau: Lập kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH Cà Mau vừa có Tờ trình về việc triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, tỉnh này hiện có trên 121.420 người cao tuổi (NCT), chiếm 10,1% dân số toàn tỉnh. Tỉnh hiện có 23 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, với 1.128 thành viên, với số tiền quỹ hơn 481 triệu đồng.

Phần lớn quỹ vận động từ nguồn xã hội hóa và các thành viên trong câu lạc bộ đóng góp, cùng với tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho NCT thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Cà Mau: Lập kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau - 1

Nhiều người cao tuổi ở Cà Mau vẫn tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, tăng thu nhập. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch của tỉnh Cà Mau, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 95% xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì nhân rộng hoạt động Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, mỗi đơn vị có ít nhất từ 1 - 2 câu lạc bộ mới được xây dựng, với 10.000 thành viên.

Trong đó, ưu tiên nhân rộng mô hình này tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xâu, vùng xa, xã bãi ngang ven biển và hải đảo, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối tượng tham gia là NCT, phụ nữ và các thành viên khác trong gia đình, cộng đồng, ưu tiên NCT là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn ở địa bàn dân cư.

Mỗi câu lạc bộ có ít nhất từ 50 - 70 thành viên, trong đó 65%-75% là phụ nữ, 60% - 70% là NCT, 30% - 40% là người rẻ tuổi.

Có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, chú trọng nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần.

Họat động của các câu lạc bộ này như lập kế hoạch vay vốn tăng thu nhập, tham gia văn nghệ thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc tại nhà cho NCT,… nhằm giúp giảm nghèo bền vững.

Trong đó, chú trọng đến trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi NCT.

Qua thống kê, NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 15.762 người, NCT khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng là 3.200 người, NCT thuộc hộ nghèo, cận nghèo là 6.976 người, NCT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 8.682 người, NCT được hỗ trợ nhà ở là 28 người, NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng là 238 người,…