Thứ hai, 07/12/2020 - 14:36

"Yêu nước trước hết là làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân"

Dân trí

"Trước đây, yêu nước trong thời kỳ chiến tranh phải xả thân vì đất nước. Còn bây giờ, chúng ta thấy rằng yêu nước trước hết là làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân" - ông Lê Mạnh Hùng nói.

Yêu nước trước hết là làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân - 1

Buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin về Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Sáng 7/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin về Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Theo Ban tổ chức, với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại hội lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 tại Hà Nội với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội…

Ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho - biết, đại hội lần này sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng thời, Ban tổ chức sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

"Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" - ông Giang khẳng định.

Yêu nước trước hết là làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân - 2

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng bày tỏ, yêu nước trước hết là làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân... (Ảnh: Nguyễn Trường).

Cũng theo Ban tổ chức, sự kiện này hướng đến việc phát động phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động; gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong đông đảo nhân dân, các tầng lớp xã hội, một chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề "Thi đua là yêu nước " nằm trong khuôn khổ của sự kiện lần này sẽ diễn ra vào 20h10 tối 9/12 tại Cung Thể thao Điền Kinh Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Yêu nước trước hết là làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân - 3

Đại diện các cơ quan báo chí có mặt tại buổi gặp gỡ diễn ra sáng 7/12 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Nội dung chương trình chính luận nghệ thuật này nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của Nhân dân ta trong 75 năm qua gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1948.

Đặc biệt, nội dung chương trình còn nêu ra kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong những năm gần đây, nêu bật những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực để làm rõ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay".

Phát biểu tổng kết buổi gặp gỡ, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, tạo niềm tin, động lực phấn đấu hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Trước đây, yêu nước trong thời kỳ chiến tranh phải xả thân vì đất nước. Còn bây giờ, chúng ta thấy rằng, yêu nước trước hết là làm tốt bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân " - ông Hùng nói và cho biết, "chân giá trị" của một quốc gia không phải là một cái gì đó to lớn mà bắt nguồn từ mỗi người cán bộ, công chức viên chức và công dân bình thường...

Học sinh lớp 4 là đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Theo Ban tổ chức, tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là 2.300 đại biểu, gồm 280 đại biểu khách mời; 2020 đại biểu chính thức được lập thành 133 đoàn.

Trong số 2020 đại biểu chính thức có 133 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu là các nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ là 118 đại biểu, trong đó được phong tặng từ năm 2016 đến này là 83 đại biểu.

Đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc được lựa chọn dự Đại hội từ năm 2016 đến nay là 88 đại biểu; 73 đại biểu đại diện cho cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; 191 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

165 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực và 1.212 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đáng chú ý, theo Ban tổ chức, trong số 2020 đại biểu chính thức có đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (95 tuổi, người ở TP HCM); đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo (10 tuổi, học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Bình Phong, tỉnh Tây Ninh).

Nguyễn Trường

Đáng quan tâm