1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Yên Bái lập 2 hội đồng kỷ luật vi phạm của Giám đốc Sở TN-MT Phạm Sỹ Quý

(Dân trí) - Sau khi Thanh tra Chính phủ công khai kết luận, ông Đỗ Đức Duy- Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã giao Sở Nội vụ tham mưu việc thành lập 2 hội đồng kỷ luật và tiến hành quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Yên Bái trong vụ việc của ông Phạm Sỹ Quý.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy.

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái (www.yenbai.gov.vn), ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra về quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Sỹ Quý, ông Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã triệu tập các ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai các nội dung theo kết luận thanh tra.

Chủ tịch Yên Bái giao Sở Nội vụ tham mưu việc thành lập 2 hội đồng kỷ luật và tiến hành quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Yên Bái thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Đồng thời yêu cầu UBND thành phố Yên Bái và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái phụ trách lĩnh vực đã để xảy ra những vi phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Yên Bái, đã để xảy ra những tồn tại, vi phạm được nêu trong bản kết luận thanh tra; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/11.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc rà soát, điều chỉnh kịp thời quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở để quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế xã hội của thành phố và chấn chỉnh việc cấp phép xây dựng nhà ở đô thị, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm; báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 20/11.


Khu biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý.

Khu biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý.

Xử lý nghiêm những vi phạm của gia đình ông Phạm Sỹ Quý

“Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những vi phạm của gia đình bà Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý) về hành vi xây dựng sai phép, không phép trên khu đất của gia đình tại tổ 42 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái và việc tự làm đường giao thông trên đất nông nghiệp đã trả lại Nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị thành phố Yên Bái; thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2017”- thông báo của tỉnh Yên Bái nêu rõ.

Tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo kiểm tra rà soát, xử lý khoản tiền san tạo mặt bằng đã giảm trừ khi tính tiền sử dụng đất đối với bà Huệ để thu hồi vào ngân sách nhà nước.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp kiểm điểm, kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về các vi phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra UBND thành phố Yên Bái trong việc xử lý vi phạm của gia đình bà Huệ về hành vi xây dựng sai phép, không phép trên khu đất của gia đình tại tổ 42 phường Minh Tân và việc tự làm đường giao thông trên đất nông nghiệp đã trả lại Nhà nước.

Thanh tra tỉnh Yên Bái được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tăng cường công tác thanh tra về quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, trong đó chú trọng nội dung minh bạch tài sản thu nhập; trước mắt đề xuất bổ sung trong kế hoạch thanh tra năm 2018…

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả với UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Như Dân trí phản ánh trước đó, Thanh tra Chính phủ kết luận năm 2014 ông Phạm Sỹ Quý đã không kê khai 1.200m2 đất ở, gần 60.000 m2 đất nông nghiệp bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Quý) đứng tên; không kê khai tiền vay ngân hàng 3,8 tỷ đồng.

Năm 2015, ông Phạm Sỹ Quý không kê khai trên 13.111 m2 đất ở, gần 42.000 m2 đất nông nghiệp bà Huệ đứng tên; không kê khai khoản vay ngân hàng trên 6,3 tỷ đồng và tiền bố mẹ cho 1,9 tỷ đồng.

Sau khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái vào năm 2016 ông Phạm Sỹ Quý đã kê khai thiếu gần 4.900m2 đất ở, 27.500m2 đất nông nghiệp đứng tên bà Huệ; không kê khai tiền vay ngân hàng trên 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện gia đình ông Phạm Sỹ Quý đã ký 4 hợp đồng tín dụng, vay tiền của ngân hàng. Đến ngày 31/12/2016, gia đình ông Quý còn nợ ngân hàng 9,154 tỷ đồng (có xác nhận của ngân hàng).

Thanh tra Chính phủ khẳng định, ông Phạm Sỹ Quý là đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản nhưng đã kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực, vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai tại Nghị định 78/2013 của Chính phủ, đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông, tạo dư luận không tốt đối với cán bộ trong bộ máy nhà nước cũng như sự minh bạch của đối tượng phải kê khai; vi phạm Chỉ thị 33/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông Phạm Sỹ Quý về vi phạm trong việc kê khai tài sản thu nhập, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng với vai trò người đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái…

Ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), Trưởng đoàn thanh tra tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý - khẳng định, đoàn thanh tra đã làm hết trách nhiệm và “Yên Bái sẽ không thể làm nhẹ được đâu”.

Thế Kha