Đồng Nai

Xử lý sai phạm trong tuyển dụng hơn 300 cán bộ, viên chức

(Dân trí) - Trong công văn vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký, có đến hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức tuyển dụng sai quy định tại các đơn vị thuộc UBND TP Biên Hòa.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Cao Tiến Dũng đã ký công văn số 14864/UBND-KGVX gửi UBND TP Biên Hòa về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo như công văn được ký, có tới 358 cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các đơn vị thuộc UBND TP Biên Hòa có vi phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm như: thiếu điều kiện, tiêu chuẩn và sai quy trình, thủ tục….

Xử lý sai phạm trong tuyển dụng hơn 300 cán bộ, viên chức - 1

Công văn do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký về quyết định về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Trong 358 trường hợp nằm trong danh sách xử lý, chủ yếu là trong ngành giáo dục, thậm chí có trường hợp là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường thuộc quản lý của Phòng Giáo dục và đào tạo TP Biên Hòa. 

Một số trường hợp sai phạm khác còn có cả lãnh đạo, chuyên viên, viên chức, lãnh đạo phòng, ban thuộc UBND TP Biên Hòa và các công chức cấp xã. 

Cũng trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng đối với 358 cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tiếp tục rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị, tổ chức khắc phục các trường hợp sai phạm theo quy định.

Xử lý sai phạm trong tuyển dụng hơn 300 cán bộ, viên chức - 2

Có đến 358 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý hiện đang làm việc tại các đơn vị thuộc UBND TP Biên Hòa

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị địa phương, tập thể lãnh đạo, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng phải thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật về xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức sai phạm. 

Song song đó, các cơ quan, đơn vị có các trường hợp nằm trong danh sách phải tiến hành thu hồi toàn bộ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp chưa thực hiện lại quy trình tuyển dụng và chưa hoàn thiện hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn sau ngày 31/12/2020.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/1/2021 để theo dõi, kiểm tra. 

Đang được quan tâm