Xây dựng Đắk Lắk xứng tầm là trung tâm của Tây Nguyên

(Dân trí) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Xây dựng Đắk Lắk xứng tầm là trung tâm của Tây Nguyên - 1
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII

Đại hội với sự tham dự của ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Trung ương, một số bộ, ngành Trung ương.

Ngoài ra có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ cùng các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 349 đại biểu đại diện hơn 80 ngàn đảng viên đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Xây dựng Đắk Lắk xứng tầm là trung tâm của Tây Nguyên - 2

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh. Bền vững; Giữ vững quốc phòng, an ninh; Xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đắk Lắk đã thực hiện đạt được. Giá trị tổng sản phẩm giai đoạn 2015-2020 theo giá hiện hành đạt gần 455.365 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,75%/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 151.000 tỷ đồng.

Xây dựng Đắk Lắk xứng tầm là trung tâm của Tây Nguyên - 3
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Trong 5 năm thành lập mới 4.937 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 10.374 doanh nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,5 triệu đồng, tăng gấp 1,67% so với năm 2015. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5 đến 3%/năm, đạt 100% kế hoạch.

Diện mạo nông thôn có chuyển biến tích cực, dự kiến đến cuối năm 2020 có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề nghị Đảng bộ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm của 35 năm đổi mới, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm, xuyên suốt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Xây dựng Đắk Lắk xứng tầm là trung tâm của Tây Nguyên - 4
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo

Phó Thủ tướng tán thành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 5 năm tới được nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội và nhấn mạnh một số công tác trọng tâm.

Cụ thể, Đảng bộ tỉnh cần nhận diện rõ những lợi thế về tài nguyên đất bazan để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao, sạch gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ với du lịch.

Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, trong khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế.

“Đảng bộ tỉnh cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trên để sớm đưa Đắk Lắk thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, cần gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội, phát triển văn hoá - xã hội, GD&ĐT, bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng Đắk Lắk xứng tầm là trung tâm của Tây Nguyên - 5

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Đắk Lắk phát huy tiềm năng đưa tỉnh trở thành Trung tâm vùng Tây Nguyên

Tập trung chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ nhân dân

Ban cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu phải sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất trong sáng, có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực quan trọng; chú trọng cấp ủy viên là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo định hướng của Bộ Chính trị.