Xây dựng Cần Thơ thành đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL

(Dân trí) - Sau 3 ngày làm việc, đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết, đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới.

Xây dựng Cần Thơ thành đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL - 1

Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa mới gồm 50 người ra mắt đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục tiêu tổng quát, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam bộ; là trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL…

Trong giao đoạn 2020-205, Cần Thơ sẽ thực hiện 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 9 chỉ tiêu về kinh tế, 5 chỉ tiêu về xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Thực hiện các giải pháp là chủ động kiến nghị với Trung ương và các địa phương trong vùng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, gắn với phát triển tổng thể vùng ĐBSCL.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới đã ra mắt trước đại hội và hứa sẽ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xây dựng Cần Thơ thành đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL - 2
Ông Lê Quang Mạnh, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu bế mạc đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ông Lê Quang Mạnh, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết: Với niềm vinh dự và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

“Mỗi Ủy viên BCH Đảng bộ TP thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân TP… thường xuyên nâng cao năng lực công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thể hiện sự gương mẫu, chuẩn mực trong công tác và sinh hoạt, tận tụy phục vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân”, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Ông Mạnh cũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên, cùng các tầng lớp nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung tay xây dựng thành phố sớm trở thành trung tâm động lực, đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL.   

Dòng sự kiện: Đại hội Đảng XIII
Đọc thêm