Vĩnh Phúc xác minh thông tin các đối tượng nặc danh gửi phản ánh, kiến nghị

(Dân trí) - Vĩnh Phúc giao nhiều cơ quan phối hợp với cơ quan an ninh, thông tin và các sở ngành liên quan làm rõ, xác minh thông tin các đối tượng nặc danh gửi phản ánh, kiến nghị trên hệ thống đường dây nóng.

Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình hoạt động Hệ thống đường dây nóng và Chương trình "Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân hàng tuần" tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021.

Theo đó yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư về các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp, các kênh thông tin phản ánh, kiến nghị, khó khăn vướng mắc để người dân dễ dàng tiếp cận, phản ánh.

Chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân; thực hiện các biện pháp kiểm soát, không để tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Vĩnh Phúc xác minh thông tin các đối tượng nặc danh gửi phản ánh, kiến nghị - 1

Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phải thường xuyên, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trường hợp nội dung kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

Đối với Chương trình gặp gỡ doanh nhân hàng tuần, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, tham mưu đa dạng hóa các nội dung triển khai thực hiện chương trình, trong đó ưu tiên những nội dung mà doanh nghiệp quan tâm.

Đáng chú ý, ông Vũ Chí Giang giao nhiều cơ quan chủ trì phối hợp với cơ quan an ninh, thông tin và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan làm rõ, xác minh thông tin các đối tượng nặc danh gửi phản ánh kiến nghị trên hệ thống; tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ công tác an toàn, an ninh mạng đối với các nội dung ngoài khả năng kiểm soát về mặt kỹ thuật của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân thông tin đúng, chính xác, ngắn gọn khi gọi đến đường dây nóng, tránh những thông tin thiếu hợp tác, nặc danh. Định kỳ hàng tháng đăng tải kết quả xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị lên Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc và cơ quan truyền thông trong tỉnh để người dân, doanh nghiệp được biết…

Tin liên quan
Đang được quan tâm