Vĩnh Phúc tập trung phát triển ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Dân trí Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng bộ Sở Y tế có chức năng lãnh đạo Sở Y tế, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, toàn ngành Y tế tỉnh gồm 6 bệnh viện tuyến tỉnh, 2 chi cục, 9 đơn vị khối dự phòng và chuyên ngành tuyến tỉnh, 1 cơ sở đào tạo; 9 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 137 trạm Y tế xã, phường, thị trấn với tổng số gần 4.000 cán bộ, công chức viên chức (CCVC) và người lao động, cả lao động hợp đồng là 4.500 người; tỷ lệ đảng viên toàn ngành chiếm 40,6%.

Thời gian qua, Đảng bộ Sở Y tế luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt đối với toàn ngành y tế, trong đó công tác Tuyên giáo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn cấp trên giao phó.

Xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, Đảng bộ Sở Y tế thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, CCVC, người lao động; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết kịp thời.

 

Vĩnh Phúc tập trung phát triển ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh 1.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Đảng bộ Sở cũng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động ở mỗi đơn vị và trong toàn ngành thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên; Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật. Phòng, chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên ngành Y tế về tầm quan trọng của việc di chuyển tạm thời, dồn ghép một số bệnh viện để giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh mới đạt tiêu chuẩn tiên tiến hiện đại tại vị trí cũ của Bệnh viện trong năm 2017.

Song song, Đảng bộ Sở cũng đã lãnh đạo tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan tới công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tập trung cải tiến để nâng cao chất lượng KCB. Nhiều đơn vị đã phát triển kỹ thuật KCB; chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh có tiến bộ so với năm trước. Kết quả kiểm tra cuối năm 2017 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành: 6/6 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh đạt mức khá; cao nhất là BVĐKKV Phúc Yên 3,69 điểm, thấp nhất là BV Tân thần 3.30 điểm. 

Tập trung đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời có chất lượng phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Thuốc và sinh phẩm y tế được đảm bảo cả về chất lượng, giá cả hợp lý; việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Điểm sáng đáng ghi nhận là y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân của toàn ngành có nhiều tiến bộ; sự phàn nàn về y đức của nhân dân, số cuộc điện thoại qua đường dây nóng phản ảnh tinh thần thái độ không tốt của cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh về Bộ Y tế đã giảm nhiều so với năm trước. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: Hoạt động thanh, kiểm tra liên ngành được đẩy mạnh tại các đợt cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội … Đối tượng được thanh, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể.

Hoạt động phối hợp liên ngành về công tác dân số - KHHGĐ triển khai có hiệu quả. Công tác truyền thông, giáo dục và thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm soát tốc độ tăng dân số được tăng cường, phấn đấu đạt chỉ tiêu về giảm tỷ lệ sinh và tăng cường chất lượng dân số.

Công tác Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em được quan tâm lãnh đạo, tỷ lệ phụ nữ có thai được khám 3 lần trở lên đạt trên 99%, vượt mức cao so với mục tiêu là 90%, qua đó góp phần hạ thấp tỷ lệ chết chu sinh và tỷ lệ chết mẹ. Thực hiện tốt các chương trình dinh dưỡng ngay tại cộng đồng, tỷ lệ trẻ em <5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đạt 9,1%, vượt bình quân chung của cả nước là 14%.

 

Vĩnh Phúc tập trung phát triển ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân - Ảnh 2.

Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan tới công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. (Ảnh minh họa).

 

Theo thống kê, tổng số nhân lực hiện có của ngành trên địa bàn tỉnh là gần 4.000 người, đạt đạt 87,2% chỉ tiêu số người làm việc được giao. Tổng số bác sỹ có 1.070 người đạt tỷ lệ  9,8 bác sỹ/vạn dân, cao hơn bình quân chung cả nước là 8 bác sỹ/vạn dân. Dược sỹ đại học có 99 người, đạt tỷ lệ 0,91 dược sỹ/vạn dân, thấp hơn bình quân chung cả nước (2,2 dược sỹ/vạn dân).

Đáng chú ý, Đảng ủy Sở coi lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt, đã lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan. Công tác phát triển nguồn nhân lực y tế được chú trọng. Đã tổ chức thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017, tuyển được 130 chỉ tiêu viên chức theo đúng quy định. Tổ chức gặp mặt phân công 15 bác sĩ cử tuyển của tỉnh phân công vào các đơn vị y tế có yêu cầu thiếu nhân lực bác sĩ. Đã chỉ đạo xây dựng đề án nâng cấp Trường trung cấp y tế thành trường cao đẳng, trình các cơ quan chuyên môn thẩm định. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Đã lãnh đạo triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp trong ngành nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 theo hướng dẫn của Tỉnh ủy đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình quy định; Đã lãnh đạo thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở đúng định kỳ một năm 2 lần (6 tháng đầu năm và cuối năm), góp phần tích cực thúc đẩy nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác cán bộ của ngành.

Tới đây, trên tinh thần hướng tới phát triển bền vững chung của tỉnh, ngành y tế tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt các nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành, nâng cao y đức, tinh thần chăm sóc phục vụ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

PV

MỚI NHẤT
Hà Nội bất ngờ bắn pháo hoa tại sân Mỹ Đình
Hà Nội bất ngờ bắn pháo hoa tại sân Mỹ Đình

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - vừa quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 03:54

Thủ tướng: Đến bệnh viện, trường học, xin việc dân cũng phải phong bì phong bao
Thủ tướng: Đến bệnh viện, trường học, xin việc dân cũng phải phong bì phong bao

(Dân trí) - “Tham nhũng lớn đã nghiêm trị rất nhiều nhưng tham nhũng vặt hiện vẫn là vấn đề khiến người dân kêu ca. Tham nhũng vặt, tiền không quá lớn nhưng gây phiền lòng người dân vì đến bệnh viện, trường học, đi xin việc, rồi việc này việc khác phải đưa phong bì, phong bao” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 03:48

Hàng trăm hộ dân dùng nước nhiễm phèn "vàng như nghệ"
Hàng trăm hộ dân dùng nước nhiễm phèn "vàng như nghệ"

(Dân trí) - Nguồn nước sinh hoạt từ nước giếng khoan của hơn 300 hộ dân xã Đức Hiệp (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) nhiễm phèn "vàng như nghệ".

Thứ sáu, 23/11/2018 - 03:43

TPHCM: Cấm biển, khẩn trương di dời hàng nghìn hộ dân trước bão
TPHCM: Cấm biển, khẩn trương di dời hàng nghìn hộ dân trước bão

(Dân trí) - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền. “Hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão số 9. Công tác di dời dân hoàn thành trước 12 giờ ngày 24/11”, công điện của UBND TP nêu rõ.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 03:30

Thu giữ hơn 200 bình khí cười trong tiệm cầm đồ
Thu giữ hơn 200 bình khí cười trong tiệm cầm đồ

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra một cửa hiệu cầm đồ, lực lượng công an phát hiện tại đây đang tổ chức vận chuyển hơn 200 bình chứa khí cười (N20) đủ kích cỡ từ trên xe ô tô xuống.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 02:17

Mưa lũ cuốn phăng lán trại trên thượng nguồn Thừa Thiên Huế
Mưa lũ cuốn phăng lán trại trên thượng nguồn Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Từ trưa ngày 22/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa lớn ở nhiều nơi. Tại khu vực suối A Đon ở bản Hạ Long, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền đã chứng kiến những dòng nước lũ cực mạnh cuốn phăng qua các lán trại.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 02:09

Phó Chủ tịch huyện cấp đất cho vợ Bí thư huyện ủy: Kỷ luật cả 2 lãnh đạo
Phó Chủ tịch huyện cấp đất cho vợ Bí thư huyện ủy: Kỷ luật cả 2 lãnh đạo

(Dân trí) - Khi ông Lâm Tiến Dũng giữ chức Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Kiên Lương đã cấp hơn 20.000m2 đất cho vợ Bí thư Huyện ủy huyện này. Sau đó, sự việc được phát hiện, mảnh đất bị thu hồi. Nhưng đến 2017, vợ nguyên Bí Thư Huyện ủy Kiên Lương được cấp một mảnh đất khác...

Thứ sáu, 23/11/2018 - 01:45

Vừa lao đao vì sạt lở lũ quét, Khánh Hòa lại cuống cuồng lo bão số 9
Vừa lao đao vì sạt lở lũ quét, Khánh Hòa lại cuống cuồng lo bão số 9

(Dân trí) - Kiên quyết cưỡng chế các hộ dân trong diện di dời sơ tán và tăng cường kiểm tra sau di dời, không để người dân quay trở lại vùng nguy hiểm; khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số 9 - Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh nhấn mạnh.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 12:24

Bị truy đuổi, cô gái “phi” ô tô vào công an tỉnh lánh nạn
Bị truy đuổi, cô gái “phi” ô tô vào công an tỉnh lánh nạn

(Dân trí) - Ngày 23/11, nguồn tin từ công an tỉnh Thái Bình xác nhận, vừa xảy ra vụ việc một cô gái lái xe vào trong trụ sở Công an tỉnh, bị nhóm đối tượng gồm 3 người đuổi theo lao vào đập phá tài sản, cắt tóc ngay trụ sở Công an tỉnh này.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 11:31

Phó phòng TN-MT đâm chết người, tông sập ki ốt
Phó phòng TN-MT đâm chết người, tông sập ki ốt

(Dân trí) - Sáng nay (23/11), thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào đêm qua khiến 1 người tử vong. Người gây tai nạn là Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Xuyên.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 11:25

Hà Nội: Xưởng nhựa lấn đất công “thổi bay ghế” 3 chủ tịch xã
Hà Nội: Xưởng nhựa lấn đất công “thổi bay ghế” 3 chủ tịch xã

(Dân trí) - Trong hơn 2 năm (2016-2018), 3 Chủ tịch UBND xã Văn Tự (huyện Thường Tín, Hà Nội) người thì bị cho về hưu sớm, người bị chuyển công tác vì không xử lý được một xưởng nhựa nằm trên đất công.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 09:47

Nghi vấn lập “quỹ đen” ở Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ
Nghi vấn lập “quỹ đen” ở Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ

(Dân trí) - Sáng 23/11, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra làm rõ dấu hiệu lập khống hợp đồng thuê lao động thời vụ, dấu hiệu hình thành “quỹ đen” tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ TP Cần Thơ.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Tài sản không giải trình được nguồn gốc sẽ xử lý thế nào?
Tài sản không giải trình được nguồn gốc sẽ xử lý thế nào?

Theo Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga, nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng mà có thì thu hồi hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật tương ứng.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 08:38

Chuyên gia dự đoán kịch bản xấu nhất của cơn bão số 9
Chuyên gia dự đoán kịch bản xấu nhất của cơn bão số 9

(Dân trí) - Theo kịch bản xấu nhất, bão số 9 sẽ dịch chuyển đến các khu vực từ Bình Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu và gây gió mạnh cấp 6-7, nhưng khả năng cơn bão số 9 sẽ dịch chuyển sang hướng Nam vẫn có thể xảy ra. Cơn bão số 9 cường độ có thể lên tới cấp 9-10.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 08:14

Bi hài chuyện 5km đường bê tông dân làng tự lập 3 trạm "BOT"
Bi hài chuyện 5km đường bê tông dân làng tự lập 3 trạm "BOT"

Người dân các thôn Khe Voi, Đông Lý, xã Đông An (huyện Văn Yên - Yên Bái) đã tự ý dựng rào chắn trước đoạn đường bê tông liên thôn để thu phí xe tải mới mức thu từ 50.000 đến 100.000 đồng tùy tải trọng.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 08:05

Bão số 9 gây mưa lớn nhiều nơi ở các tỉnh phía Nam
Bão số 9 gây mưa lớn nhiều nơi ở các tỉnh phía Nam

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay (23/11) đến ngày 26/11, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500 mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to (100-200 mm/đợt).

Thứ sáu, 23/11/2018 - 07:09

Sập giàn giáo công trình trung tâm quận 1, 2 người thương vong
Sập giàn giáo công trình trung tâm quận 1, 2 người thương vong

(Dân trí) - Tối 22/11, tại công trình sửa chữa cải tạo nhà nằm trên đường Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Thứ sáu, 23/11/2018 - 02:13

Lãnh đạo TPHCM hứa tập trung giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm
Lãnh đạo TPHCM hứa tập trung giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm

(Dân trí) - Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, khi thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong một năm giải tỏa mười mấy ngàn hộ dân, khó có thể không có sai sót. Đây là giai đoạn TPHCM tập trung giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân đồng thời làm rõ trách nhiệm và xử lý các sai phạm.

Thứ năm, 22/11/2018 - 10:28

Tìm thấy thi thể thứ 20 trong vụ lũ quét, lở núi kinh hoàng ở Nha Trang
Tìm thấy thi thể thứ 20 trong vụ lũ quét, lở núi kinh hoàng ở Nha Trang

(Dân trí) - Chiều 22/11, ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích cuối cùng trên địa bàn xã này sau 5 ngày xảy ra vụ lở núi.

Thứ năm, 22/11/2018 - 09:37

Vụ xe bồn đổ gây cháy, 6 người tử vong: Xe chở xăng "phóng" gần 100km/h
Vụ xe bồn đổ gây cháy, 6 người tử vong: Xe chở xăng "phóng" gần 100km/h

(Dân trí) - Theo báo cáo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước và Tổng Cục Đường bộ, lúc 4h32’ sáng ngày 22/11, xe bồn chở xăng dầu đang chạy với vận tốc 96 km/h trong khi tuyến đường này chỉ cho phép chạy với vận tốc tối đa 60 km/h.

Thứ năm, 22/11/2018 - 09:10

Phó Thủ tướng: “Trung ương đang xử lý tài sản liên quan Vũ “nhôm”
Phó Thủ tướng: “Trung ương đang xử lý tài sản liên quan Vũ “nhôm”

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết, Trung ương đang tiếp tục xử lý các vụ án và xử lý tài sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ "nhôm"). Những vụ án tới đây, tài sản tham nhũng cần phải thu hồi rất lớn.

Thứ năm, 22/11/2018 - 08:37

Điều tra vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc tại Lâm Đồng
Điều tra vụ hàng trăm cây thông bị đầu độc tại Lâm Đồng

(Dân trí) - Sau khi báo chí phản ánh về vụ việc đầu độc, bức tử hàng trăm cây thông tại tiểu khu 274 ( xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà), UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh điều tra, xử lý mạnh tay đối với vụ vi phạm phá rừng này.

Thứ năm, 22/11/2018 - 07:09

Việt Nam nói về việc Trung Quốc “bắt tay” Philippines khai thác dầu khí trên Biển Đông
Việt Nam nói về việc Trung Quốc “bắt tay” Philippines khai thác dầu khí trên Biển Đông

(Dân trí) - Hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông chỉ có thể được tiến hành tại những khu vực mà hai quốc gia này có quyền và quyền chủ quyền, theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Thứ năm, 22/11/2018 - 04:46

Chủ tịch Hà Nội đang “hẹn hò” đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Việt Nam
Chủ tịch Hà Nội đang “hẹn hò” đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Việt Nam

(Dân trí) - Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - cho biết, lãnh đạo TP Hà Nội đang “hẹn hò” với một tập đoàn Trung Quốc để đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Việt Nam.

Thứ năm, 22/11/2018 - 04:40