Vĩnh Phúc sẽ định kỳ tiếp xúc, đối thoại với đội ngũ trí thức trên địa bàn

(Dân trí) - Bà Hoàng Thị Thuý Lan - Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc vừa ký Quyết định số 1898-QĐ/TU ban hành Quy chế tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh này với đội ngũ trí thức trên địa bàn.

Chủ trì buổi tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại với đội ngũ trí thức sẽ là Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc . Thành phần tham dự gồm đại diện Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Vĩnh Phúc sẽ định kỳ tiếp xúc, đối thoại với đội ngũ trí thức trên địa bàn - 1

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan.

Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, tham vấn định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với đội ngũ trí thức đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đánh giá tình hình công tác đoàn kết, tập hợp trí thức; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến về các chủ trương, quyết sách trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng mong muốn qua đó sẽ kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh khó khăn, chưa được sự đồng thuận của đội ngũ trí thức trong quá trình thực hiện.

“Tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức không để giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân (định kỳ, thường xuyên, đột xuất)”- quy chế nêu rõ.

Quy chế vừa được ban hành nhấn mạnh, việc tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với đội ngũ trí thức phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm.

Người chủ trì có quyền từ chối đối thoại, tham vấn với những người không có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc tham gia tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại nhưng không vì mục đích xây dựng.

Vĩnh Phúc sẽ thực hiện tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại với đội ngũ trí thức định kỳ 1 lần/năm. Ngoài ra có thể tổ chức đột xuất khi lãnh đạo tỉnh này thấy cần thiết.

Sau cuộc tiếp xúc, đối thoại, chậm nhất 5 ngày làm việc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND- UBND, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tổng hợp các vấn đề đội ngũ trí thức tham vấn, đóng góp ý kiến thông báo tới các cơ quan thực hiện đúng ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc để đội ngũ trí thức được biết.

Những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành cần có thời gian nghiên cứu, xem xét, giải quyết để bảo đảm khách quan, đúng quy trình, trình tự quy định của pháp luật, phải thông báo bằng văn bản cho người có ý kiến tại buổi tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn, đối thoại biết.

Thế Kha