Thứ ba, 12/03/2019 - 19:27

Việt Nam tham gia xử lý vấn đề toàn cầu tại Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Dân trí

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, được quốc tế đánh giá cao, thể hiện rõ vị thế, vai trò của Việt Nam và năng lực của Việt Nam tham gia xử lý các vấn đề của khu vực và toàn cầu…

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa ra trong cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội để trao đổi về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong năm 2018, định hướng công tác năm 2019, ngày 11/3, tại Hà Nội.

Cuộc họp diễn ra dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng,Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội.

C14A8825a.jpg
Cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2018 diễn biến nhanh chóng với nhiều nhân tố bất ngờ, bất định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 cơ quan, công tác đối ngoại đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về mọi mặt, được đánh giá là một điểm sáng trong những thành tựu chung của đất nước, góp phần nâng cao thế và lực của Việt Nam.

Đặc biệt, vừa qua chỉ với thời gian chuẩn bị rất ngắn, các cơ quan mà nòng cốt là Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được quốc tế đánh giá cao, thể hiện rõ vị thế, vai trò của đất nước cũng như mong muốn và năng lực của Việt Nam trong việc tham gia xử lý các vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu; quảng bá rất tốt cho hình ảnh của Việt Nam.

Thời gian qua, 3 cơ quan đã phối hợp tốt, chặt chẽ từ khâu tham mưu lập kế hoạch, xây dựng đề án, đến triển khai các hoạt động đối ngoại, trao đổi thông tin, nghiên cứu, tham mưu, xây dựng văn bản quản lý về đối ngoại…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá sự phối hợp giữa 3 cơ quan trong năm 2018 đã bám sát các quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, góp phần củng cố tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại năm 2019 cần tiếp tục được thực hiện tốt với định hướng lớn là giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển gắn với kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; phát huy vai trò tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, nâng cao vị thế của đất nước.

Trên cơ sở này, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn trong công tác năm 2019, bao gồm: nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả; triển khai tốt Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Đẩy mạnh vận động ứng cử, chuẩn bị đảm nhiệm Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; Giữ cho được đà hội nhập quốc tế, phối hợp vận động ký, phê chuẩn EVFTA; triển khai kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân; và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược.

Châu Như Quỳnh