Việt Nam nhân bản thành công giống lợn tưởng đã tuyệt chủng từ mẩu mô tai

(Dân trí) - 4 chú lợn ỉ con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ nhân bản lợn ỉ từ tế bào soma mô tai (trưởng thành) của Việt Nam.

Việt Nam nhân bản thành công giống lợn hiếm từ mẩu mô

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học của Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã nghiên cứu thành công và làm chủ công nghệ nhân bản lợn ỉ từ tế bào soma mô tai (trưởng thành).

Theo đó, ngày 10/3, 4 chú lợn con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ này. Đây là một bước tiến vượt bậc về khoa học công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật.

Việt Nam nhân bản thành công giống lợn tưởng đã tuyệt chủng từ mẩu mô tai - 1

4 chú lợn ỉ con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ nhân bản lợn ỉ từ tế bào soma mô tai (trưởng thành) của Việt Nam.

Trước đó, từ tháng 7/2017, Viện Chăn nuôi đã tổ chức triển khai đề tài "Nghiên cứu tạo lợn ỉ bằng kỹ thuật chuyển nhân tế bào soma".

Các nhà khoa học đã thực hiện thành công công nghệ nhân bản động vật với quy trình tạo dòng "tế bào cho" từ mô tai lợn ỉ sử dụng trong quá trình cấy chuyển nhân tế bào cho và tạo phôi lợn nhân bản.

Ưu điểm của phương pháp này là dễ thao tác khi cấy chuyển nhân "tế bào cho", tạo được nhiều phôi trong thời gian ngắn. Mặt khác, việc cấy chuyển phôi lợn 5-6 ngày tuổi đã nâng cao tỉ lệ thụ thai từ 24% (ở mức trung bình trên thế giới) lên 61%.

Chính vì vậy, ngày 10/3 đã có 4 lợn ỉ nhân bản ra đời, khỏe mạnh và phát triển tốt.

Việt Nam nhân bản thành công giống lợn tưởng đã tuyệt chủng từ mẩu mô tai - 2

Trước đó, từ tháng 7/2017, Viện Chăn nuôi đã tổ chức triển khai đề tài "Nghiên cứu tạo lợn ỉ bằng kỹ thuật chuyển nhân tế bào soma".

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, trong điều kiện trang thiết bị còn rất hạn chế nhưng nhóm nghiên cứu đã vừa sáng tạo, vừa kiên trì tận dụng tốt những thành tựu của thời đại biến thành kết quả của Việt Nam.

Với thành tựu vừa đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Viện Chăn nuôi rà soát lại toàn bộ quy trình để đảm bảo sự chắc chắn của kết quả, củng cố thành quả đạt được. Tiếp tục triển khai phương pháp này để giữ gìn, bảo tồn những giống vật nuôi bản địa đặc biệt cũng như mở ra hướng phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản khác.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định: "Kết quả cho thấy chúng ta đã chọn đúng và trúng đối tượng vật nuôi vì con lợn chiếm từ 65 - 70 % trong "rổ thực phẩm".

Đây cũng là hướng chiến lược của ngành chăn nuôi sắp tới hướng đến từng bước phục hồi những vật nuôi đặc hữu của Việt Nam để trở thành sản phẩm đặc sản không chỉ cung ứng nhu cầu trong nước mà còn cho thế giới".

Việt Nam nhân bản thành công giống lợn tưởng đã tuyệt chủng từ mẩu mô tai - 3

Đây là một bước tiến vượt bậc về khoa học công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật.

Tin liên quan
Đang được quan tâm