“Tuýt còi” văn bản trái luật phải thật khách quan vì có thể “đụng chạm” lợi ích

Dân trí Trao đổi với PV Dân trí, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng việc kiểm tra văn bản của các bộ ngành, địa phương có thể “đụng chạm” lợi ích nhiều ngành, nhiều cấp nên về nghiệp vụ chuyên môn phải rất thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác, khách quan.
>>"Tuýt còi" 124 văn bản trái luật trong năm 2016
>>Bộ Tài chính bị “tuýt còi” vì ban hành văn bản vượt quá thẩm quyền

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba.
Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba.

- Nhìn lại kết quả kiểm soát văn bản năm 2016, ông thấy những dấu ấn nào lớn nhất và hạn chế nào cần khắc phục trong năm 2017?

- Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 có những chuyển biến tích cực đã được ghi nhận trong báo cáo tổng kết Ngành Tư pháp năm 2016. Tại Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, năm 2016 đã tiến hành kiểm tra hơn 3.000 văn bản, tăng 35% so với năm 2015, trong đó gồm khoảng 800 văn bản cấp Bộ, 2.000 văn bản của địa phương; phát hiện 124 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung (tăng 145% so với năm 2015).

Hoạt động kiểm tra tập trung vào các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính; môi trường đầu tư kinh doanh, bám sát và kịp thời hơn với thực tiễn ban hành văn bản của các cơ quan cấp Bộ và địa phương.

Việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật đã góp phần tích cực bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan ban hành văn bản về chấp hành kỷ luật ban hành văn bản.

Cũng cần nói thêm rằng, ở góc độ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thì việc phát hiện ra nhiều văn bản “có vấn đề” là kết quả, là niềm vui của chúng tôi. Vui vì mình đã phát hiện ra những văn bản không phù hợp, kịp thời ngăn chặn, hạn chế được những tác động tiêu cực đến xã hội, người dân.

Từ góc độ trách nhiệm chung của cơ quan nhà nước thì đó cũng trăn trở của những người làm công tác pháp luật, làm sao để trong công tác xây dựng, ban hành văn bản sẽ không còn những văn bản pháp luật sai, phải “tuýt còi”, phải xử lý.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác kiểm tra văn bản năm 2016 vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục như: Hệ thống cơ quan kiểm tra văn bản của cả nước (tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện, trong đó hạt nhân đầu mối là Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp) chưa kiểm soát được đầy đủ, toàn diện và kịp thời về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các văn bản do các Bộ, ngành, địa phương ngay sau khi ban hành. Việc xử lý văn vản trái pháp luật trong một số trường hợp chưa kịp thời, có trường hợp phát sinh hậu quả.

Còn có việc văn bản trái pháp luật được xử lý chưa đúng hình thức xử lý theo quy định. Việc khắc phục hậu quả do thực hiện văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

Năm 2016, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tuýt còi quy định bắt buộc đổi giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ PET của Bộ Giao thông vận tải và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận.
Năm 2016, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã "tuýt còi" quy định bắt buộc đổi giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ PET của Bộ Giao thông vận tải và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận.

- Năm nay, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có những kênh nào để nắm bắt sớm và nhanh nhất những văn bản trái luật, gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp nhằm kịp thời “tuýt còi”?

- Tháng 10/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Chúng tôi đang tích cực triển khai các giải pháp trong Đề án này. Trong đó, tập trung nguồn lực để thực hiện kiểm tra kịp thời các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao; tập trung vào các lĩnh vực như: bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ điều ước quốc tế để thúc đẩy tiến trình hội nhập. Tiến tới bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật đều được kiểm tra về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất ngay sau khi ban hành và trước thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản.

Chúng tôi cũng sẽ kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật, nhất là những trường hợp nội dung văn bản trái pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, môi trường đầu tư kinh doanh, lợi ích của nhà nước và xã hội; theo dõi sát, đôn đốc quyết liệt việc xử lý văn bản trái pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương sau khi thông báo, kiến nghị. Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để xảy ra văn bản có sai phạm.

Theo quy định, 3 ngày sau khi ban hành văn bản, cơ quan ban hành phải gửi văn bản đó đến cơ quan kiểm tra văn bản để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên việc chấp hành quy định này của một số cơ quan, đơn vị thời gian qua còn chưa nghiêm. Chính vì thế chúng tôi đã chủ động tiếp cận và thực hiện kiểm tra văn bản trên cơ sở các nguồn thông tin khác nhau, trong đó không thể không kể đến các thông tin từ báo chí.

Có thể khẳng định rằng báo chí là một kênh thông tin rất hữu hiệu, bởi vì hơn ai hết các phóng viên và cơ quan báo chí có khả năng thông tin nhanh nhạy về mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Qua thông tin báo chí, Cục Kiểm tra văn bản đã kịp thời vào cuộc kiểm tra, xử lý nhiều văn bản trái pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của công luận và sự mong chờ của người dân, tổ chức.

- Nhiều ý kiến cho rằng nếu Cục Kiểm tra văn bản vào cuộc sớm hơn, quyết liệt hơn thì có thể đã ngăn chặn được “tác hại” của nhiều văn bản trái luật gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp?

- Chúng tôi nhận thức sâu sắc về yêu cầu này và luôn ưu tiên tập trung nguồn lực để khẩn trương kiểm tra, kiến nghị xử lý các văn bản trái pháp luật ngay sau khi văn bản được ban hành, nhất là những trường hợp văn bản có quy định ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích người dân, doanh nghiệp. Thời gian qua Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao vấn đề này.

Như trên tôi đã nói, cùng với hệ thống cơ quan kiểm tra văn bản của cả nước, thời gian qua, Cục Kiểm tra văn bản đã kiểm tra một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật. Trung bình mỗi năm, Cục thực hiện kiểm tra khoảng 3.000 – 4.000 văn bản. Qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời nhiều văn bản trái pháp luật. Việc kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật đã góp phần nhất định bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời nâng cao nhận thức của cơ quan ban hành văn bản về chấp hành kỷ luật ban hành văn bản.

Tuy nhiên, một phần do số lượng văn bản do các Bộ, ngành, địa phương ban hành nhiều, mặt khác kiểm tra văn bản có thể “đụng chạm” lợi ích nhiều ngành, nhiều cấp; về nghiệp vụ chuyên môn phải rất thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác, khách quan.

Vì vậy, tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng chúng tôi vẫn có thiếu sót, còn để xảy ra một số việc chậm; còn có những văn bản trái pháp luật chưa được phát hiện, hoặc được phát hiện nhưng chưa thực sự quyết liệt đôn đốc để cơ quan ban hành văn bản xử lý kịp thời trước khi văn bản có hiệu lực.

Ở mức độ tối ưu, việc xử lý văn bản trái pháp luật cần được thực hiện trước khi quy định phát sinh hậu quả, gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Đề án đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, tập trung nguồn lực để kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hơn nữa các văn bản trái pháp luật, đáp ứng yêu cầu của xã hội, người dân.

- Xin cảm ơn ông!

Thế Kha (thực hiện)

MỚI NHẤT
Cháy xưởng sản xuất máy biến áp tại Công ty Cơ điện Thủ Đức
Cháy xưởng sản xuất máy biến áp tại Công ty Cơ điện Thủ Đức

(Dân trí) - Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng và lực lượng công an, dân phòng địa phương… đã tham gia khống chế đám cháy tại Công ty Cổ phần Cơ điện (CPCĐ) Thủ Đức, TPHCM.

Thứ ba, 07/02/2017 - 08:39

Tại sao quận 9 rộng gấp đôi quận 2 mà tội phạm lại giảm hơn?
Tại sao quận 9 rộng gấp đôi quận 2 mà tội phạm lại giảm hơn?

(Dân trí) - Công an quận 2 phân trần rằng, phạm pháp hình sự tăng là do dân nhập cư nhiều, địa bàn rộng, song, nếu so với quận 2 thì quận 9 có diện tích, dân cư đều cao gấp đôi mà phạm pháp hình sự lại giảm đến gần 37%. Bí thư Đinh La Thăng đặt vấn đề, hai địa bàn gần nhau mà tội phạm tăng, giảm khác nhau, vậy nguyên nhân do con người hay địa bàn?

Thứ ba, 07/02/2017 - 08:17

Bộ trưởng Giao thông chốt thời hạn “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất
Bộ trưởng Giao thông chốt thời hạn “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề cấp bách của sân bay Tân Sơn Nhất là giảm thời gian máy bay chờ trên không và thoát nhanh nhất khi xuống đường băng.

Thứ ba, 07/02/2017 - 06:55

Hà Nội bất ngờ dừng lấy ý kiến người dân về loa phường
Hà Nội bất ngờ dừng lấy ý kiến người dân về loa phường

(Dân trí) - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tạm dừng lấy ý kiến người dân về “số phận” loa phường vì số lượng bình chọn có dấu hiệu tăng bất thường.

Thứ ba, 07/02/2017 - 06:39

8 con bò của một hộ dân chết bất thường cùng ngày
8 con bò của một hộ dân chết bất thường cùng ngày

(Dân trí) - 8 con bò trước đó còn khỏe mạnh, bỗng dưng chết bất thường khiến một hộ chăn nuôi tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thiệt hại nặng nề.

Thứ ba, 07/02/2017 - 06:28

Mỗi ngày phát hiện hàng chục xe nhồi nhét khách
Mỗi ngày phát hiện hàng chục xe nhồi nhét khách

(Dân trí) - Những ngày sau Tết, lượng hành khách từ các tỉnh phía Bắc đi vào Nam rất đông và tình trạng xe nhồi nhét khách cũng diễn ra rất phổ biển. Từ ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm.

Thứ ba, 07/02/2017 - 06:17

Dàn "siêu xe biển xanh" gây xôn xao mạng xã hội chỉ là... xe đồ chơi?
Dàn "siêu xe biển xanh" gây xôn xao mạng xã hội chỉ là... xe đồ chơi?

(Dân trí) - Ngày 7/2, cộng đồng mạng xôn xao hình ảnh hàng loạt siêu xe Ferrari, Bentley, Lamborghini... gắn biển xanh của Cần Thơ, đậu trong một tầng hầm.

Thứ ba, 07/02/2017 - 05:06

Báo chí cần ngăn chặn những biểu hiện tự chuyển hóa
Báo chí cần ngăn chặn những biểu hiện tự chuyển hóa

(Dân trí) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần triển khai tốt Nghị quyết của Đảng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, chính trị, những biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến trong nội bộ...

Thứ ba, 07/02/2017 - 04:46

Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong
Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

(Dân trí) - Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố, tạm giam tài xế Phạm Văn Lai - người điều khiển chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu Rộ bắc qua sông Lam khiến 3 người trong gia đình anh Võ Văn Tĩnh tử vong.

Thứ ba, 07/02/2017 - 04:33

Cổng đình nứt toác, chờ sập vì bị xe tải tông
Cổng đình nứt toác, chờ sập vì bị xe tải tông

(Dân trí) - Chiếc xe tải có cần cẩu thuộc Phòng Hậu Cần, Công an TPHCM trong lúc chở mai vào vườn để gửi chăm sóc sau Tết, đã gây sự cố làm hư hỏng nặng cổng đình Gò Cát, phường Phú Hữu, quận 9.

Thứ ba, 07/02/2017 - 03:48

Chen nhau "ngạt thở" làm chứng minh nhân dân sau Tết
Chen nhau "ngạt thở" làm chứng minh nhân dân sau Tết

(Dân trí) - Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân (CMND) tăng vọt, gấp 3-4 ngày thường. Trong khi người dân mệt mỏi vì chờ đợi thì cán bộ đội Hộ khẩu – chứng minh nhân dân, PC64 Công an Nghệ An phải làm thông tầm, làm đêm để kịp trả CMND cho người dân theo đúng hẹn.

Thứ ba, 07/02/2017 - 03:07

Liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy chỉ trong buổi sáng
Liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy chỉ trong buổi sáng

(Dân trí) - Chỉ trong khoảng vài giờ sáng 7/2, liên tiếp 3 vụ cháy lớn đã xảy ra ở các nhà dân và khách sạn trên địa bàn TPHCM khiến người dân hốt hoảng.

Thứ ba, 07/02/2017 - 02:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Thùng phuy phát nổ, một người bị gãy hai chân
Hà Nội: Thùng phuy phát nổ, một người bị gãy hai chân

(Dân trí) - Khoảng 11h trưa nay (7/2), một người đàn ông đang tiến hành cưa chiếc thùng phuy thì bất ngờ chiếc thùng phát nổ, khiến người đàn ông bị thương nặng, gãy hai chân.

Thứ ba, 07/02/2017 - 02:07

Bí thư Thăng: Lực lượng công an hùng hậu mà để tội phạm tăng?
Bí thư Thăng: Lực lượng công an hùng hậu mà để tội phạm tăng?

(Dân trí) - 500 công an quận 2 quản lý địa bàn với 156.000 dân cư, gấp gần 20 lần lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) quản lý gần 110.000 dân. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên địa bàn quận 2 tăng cả 3 mặt, tỷ lệ khám phá án không đạt chỉ tiêu, số vụ trộm cắp tăng...

Thứ ba, 07/02/2017 - 12:36

1 tháng 43 vụ tai nạn tàu hỏa: Làm ngay gờ giảm tốc tại các đường ngang
1 tháng 43 vụ tai nạn tàu hỏa: Làm ngay gờ giảm tốc tại các đường ngang

(Dân trí) - Liên tiếp 43 vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra chỉ trong 1 tháng. Nguyên nhân tai nạn không mới, nhưng số người chết và người bị thương thì tăng cao. Nhà chức trách cho rằng, giải pháp đề kiềm chế tình hình này là cấp thiết làm gờ giảm tốc và cảnh giới nghiêm ngặt 24/24h tại các đường ngang dân sinh…

Thứ ba, 07/02/2017 - 12:01

Triệu tập 7 thanh niên nhảy giữa quốc lộ
Triệu tập 7 thanh niên nhảy giữa quốc lộ

(Dân trí) - Sáng ngày 7/2, Thiếu tá Phạm Văn Quý, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập 7 thanh niên liên quan đến vụ nhảy múa giữa quốc lộ 1A, gây cản trở giao thông.

Thứ ba, 07/02/2017 - 11:02

Thực hư thông tin doanh nghiệp “xúi” dân phá lúa, nuôi sinh vật lạ
Thực hư thông tin doanh nghiệp “xúi” dân phá lúa, nuôi sinh vật lạ

(Dân trí) - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp xác nhận có sự việc Công ty Sen Hoàng Giang thả tôm hùm đỏ - loài sinh vật thuộc danh mục cấm nuôi ở Việt Nam - xuống ao sen nhưng số tôm này đã được bắt và tiêu hủy. Về thông tin công ty này có người Trung Quốc làm việc, mới xác định có một vài người đến theo diện đối tác...

Thứ ba, 07/02/2017 - 09:54

Ngăn chặn việc tẩu tán tài sản của đối tượng liên quan án tham nhũng
Ngăn chặn việc tẩu tán tài sản của đối tượng liên quan án tham nhũng

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra Công an các cấp kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả.

Thứ ba, 07/02/2017 - 09:30

Người đàn ông cầm xô nhựa nằm chết dưới ao rau muống
Người đàn ông cầm xô nhựa nằm chết dưới ao rau muống

(Dân trí) - Trong khi đi làm, người dân bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông dưới ao rau muống; trên tay thi thể vẫn cầm một chiếc xô nhựa.

Thứ ba, 07/02/2017 - 08:03

Vì sao hàng loạt cây xà cừ cổ thụ trên đường Láng bị đẽo vỏ?
Vì sao hàng loạt cây xà cừ cổ thụ trên đường Láng bị đẽo vỏ?

(Dân trí) - Thời gian gần đây, người đi đường tỏ ra bất ngờ trước việc hàng loạt cây xà cừ cổ thụ có đường kính lớn ở đường Láng (Hà Nội) bị đục đẽo thân cây, lột vỏ. Chuyên gia lâm nghiệp cho rằng, nếu bị đẽo lớp vỏ bên ngoài, cây rất dễ bị chết.

Thứ ba, 07/02/2017 - 07:50

Hà Nội: Xe container cháy rụi đầu trên cầu Thanh Trì
Hà Nội: Xe container cháy rụi đầu trên cầu Thanh Trì

(Dân trí) - Tối qua (6/2), một chiếc xe container đang lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu xe. Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt để dập lửa nhưng sau vụ cháy, đầu xe vẫn bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Thứ ba, 07/02/2017 - 07:35

Miền Bắc sắp rét đậm trên diện rộng
Miền Bắc sắp rét đậm trên diện rộng

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều tối và đêm mai (8/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Ngày 10/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên trong hai ngày 10 và 11/2 ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng.

Thứ ba, 07/02/2017 - 06:30

Hà Nội: Đề xuất hạ cốt đê sông Hồng xuống 12,4m
Hà Nội: Đề xuất hạ cốt đê sông Hồng xuống 12,4m

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến thống nhất với phương án hạ cốt đê sông Hồng đến cao độ dương 12,4m, đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

Thứ ba, 07/02/2017 - 06:30

Có “lộc biển” đầu xuân, ngư dân kỳ vọng một năm bám biển nhiều niềm vui
Có “lộc biển” đầu xuân, ngư dân kỳ vọng một năm bám biển nhiều niềm vui

(Dân trí) - Gác lại không khí Tết sum vầy, đầm ấm, bà con ngư dân ven biển Hà Tĩnh lại hối hả bám biển mưu sinh. Những mẻ lưới đầy cá tươi đầu xuân khởi đầu cho mùa bám biển mới đầy hi vọng…

Thứ ba, 07/02/2017 - 05:30