"TỰ HÀO 90 NĂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG"

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thống nhất. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ của đất nước, làm chủ xã hội...

Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam: 90 một chặng đường
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 1

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề "Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang".

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 2

Một phần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 3

Chân dung Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1930 đến nay.

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 4

Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược và từng bước biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX do khủng hoảng về đường lối cứu nước, người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã quyết định ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc.

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 5
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 6
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 7
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 8
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 9
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 10

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đây là bước ngoặt của lịch sử Việt Nam. Từ 6/1 đến 7/2 năm 1930 Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản đã họp ở bán đảo Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Hội nghị đã thống nhất hợp nhất ba tổ chức cộng sản gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.

ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN 1930 - 1945

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 11

Sau khi ra đời với đường lối cứu nước đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng lớn. Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ 1936 - 1939; cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 1945 mà đỉnh cao là thắng lợi Cách mạng tháng 8 năm 1945.

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 12
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 13
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 14
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 15
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 16

Cách mạng tháng 8 thành công đã giành lại nền độc lập của dân tộc sau hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước toàn thể quốc dân đồng bào và nhân dân thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954 - 1975)

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 17

Sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Ở miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Geneve biến miền Nam thành thuộc đia kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Do đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ, nhân dân ở miền Nam.

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 18
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 19
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 20
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 21

Tại miền Bắc, Đảng lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất vừa chiến đấu để khôi phục kinh tế đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Tại miền Nam, Đảng lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc năm 1975.

ĐẢNG LÃNH ĐẠO TIẾN HÀNH XÂY DỰNG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRÊN CẢ NƯỚC, THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC (TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY)

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 22

Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, Đảng lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế và tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc. Sau 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đạt được một số thành tích đáng kể song cũng gặp không ít khó khăn.

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 23
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 24
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 25
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 26

Trước tình hình đó, Đảng đã tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là đổi mới về kinh tế tạo ra cơ hội phát triển cho đất nước. Việt Nam từ một quốc gia đói nghèo, đã trở thành một trong 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Các công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được đưa vào sử dụng hoặc đầu tư xây dựng mới. Các dịch vụ công như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, môi trường ... được cải thiện. Đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng cuộc sống, dân trí được nâng lên đáng kể. Việt Nam đã có những thay đổi căn bản trên con đường phát triển đất nước, theo hướng ngày một văn minh, hiện đại.

CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC (TỪ 1986 ĐẾN NAY)

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 27

Đường lối đổi mới toàn diện được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/1986 đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. 

Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 28
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 29
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 30
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 31
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 32
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 33
Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang - 34

Đổi mới đã đưa đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội. Việt Nam trở thành nước đang phát triển, kinh tế tăng trưởng khá, văn hoá - xã hội có bước phát triển, công tác xoá đói giảm nghèo có những thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được kết quả tích cực. 

Trọng Trinh