Thứ sáu, 18/09/2020 - 13:00

Thái Bình:

Truy trách nhiệm sai phạm trong các gói thầu thiết bị y tế chống dịch

Dân trí

Người đứng đầu việc thực hiện các gói thầu mua trang thiết bị y tế, hoá chất, vật tư tiêu hao trong phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Bình đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý...

Kết luận thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua trang thiết bị y tế, hoá chất, vật tư tiêu hao trong phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Bình cho thấy, việc lập, phê duyệt danh mục mua trang thiết bị y tế, hoá chất, vật tư tiêu hao, tính riêng tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình đã có số lượng máy thở trẻ em kèm máy nén khí vượt so với định mức.

“Trách nhiệm thuộc Sở Y tế với vai trò tham mưu cho UBND tỉnh lập danh mục trang thiết bị, hoá chất, vật tư tiêu hao; trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu - Giám đốc Sở Y tế với vai trò là người đứng đầu”- kết luận nêu rõ.

Truy trách nhiệm sai phạm trong các gói thầu thiết bị y tế chống dịch - 1

Giám đốc Sở Y tế Thái Bình Phạm Văn Dịu (Ảnh: Đầu tư).

Sở Y tế Thái Bình, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã lựa chọn và ký hợp đồng với các doanh nghiệp thẩm định giá còn hạn chế về ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy định về thẩm định giá.

Trách nhiệm thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình với vai trò là chủ đầu tư - bên mời thầu theo quy định. Trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, ông Nguyễn Văn Thơm- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình với vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thẩm định giá các trang thiết bị y tế, hoá chất, vật tư tiêu hao làm cơ sở lập dự toán và xác định giá gói thầu phục vụ công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các doanh nghiệp được chỉ định làm tư vấn thẩm định giá đã vi phạm Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Trách nhiệm thuộc các doanh nghiệp thẩm định giá (Công ty cổ phần thẩm định giá BTCvalue, Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính bưu điện, Công ty cổ phần thẩm định giá AVALUE), Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và công nghệ Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư Tâm Đại Phát, Công ty cổ phần y tế và đầu tư thương mại Sao Nam chịu trách nhiệm về việc cung cấp 3 báo giá không có thực.

Trong quá trình thẩm định giá, Hội đồng thẩm định giá tài sản cấp tỉnh không tuân thủ quy trình tự thẩm định giá tài sản, không bảo đảm nguyên tắc chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá, vi phạm quy định của Chính phủ.

Cơ quan thanh tra khẳng định trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Đức Thành - Phó giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh ; ông Phạm Văn Dịu, ông Nguyễn Văn Thơm với vai trò người đứng đầu đơn vị.

Trong khi đó, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã sử dụng kết quả thẩm định giá và các tài liệu không đúng quy định của các doanh nghiệp tư vấn thẩm định giá để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm.

Sở Tài chính đã sử dụng kết quả thẩm định giá và các tài liệu chưa đúng quy định của Sở Y tế cung cấp để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán mua sắm làm giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trách nhiệm trực tiếp thuộc ông Phạm Văn Dịu, ông Nguyễn Văn Thơm, ông Tạ Ngọc Giáo - Giám đốc Sở Tài chính Thái Bình.

Truy trách nhiệm sai phạm trong các gói thầu thiết bị y tế chống dịch - 2

Sở Tài chính tỉnh Thái Bình (Ảnh: N.B).

Người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu do Sở Y tế Thái Bình làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu, Sở Y tế đã thông báo cho 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc , Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Lê) đề nghị xác nhận đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

Tuy nhiên, cả 3 hồ sơ đề xuất của các nhà thầu đều có thông tin không trung thực, vi phạm Luật Đấu thầu, không đáp ứng điều kiện kê khai trung thực của hồ sơ yêu cầu.

“3 nhà thầu chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trong đấu thầu, cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ đề xuất”- kết luận thanh tra nêu.

Việc lắp đặt, bàn giao trang thiết bị y tế thuộc 3 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư còn để xảy ra tình trạng lắp đặt một số máy móc không đúng hợp đồng đã ký kết. Biên bản lắp đặt, vận hành chạy thử tại một số đơn vị không có ký xác nhận của đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát. Một số trang thiết bị y tế không phải do đơn vị trúng thầu lắp đặt, bàn giao. Hồ sơ máy móc kèm theo một số máy móc, thiết bị chưa đầy đủ, chưa đúng với hợp đồng đã được ký kết.

Truy trách nhiệm sai phạm trong các gói thầu thiết bị y tế chống dịch - 3

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra việc lắp đặt hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình vào tháng 4/2020 (Ảnh: Đức Văn).

“Công ty TNHH tư vấn xây dựng 3Dmax chịu trách nhiệm với vai trò là đơn vị tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu. Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật và công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Lê chịu trách nhiệm với vai trò nhà thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế của gói thầu”- kết luận nhấn mạnh.

Tại kết luận thanh tra, UBND tỉnh Thái Bình nhận định, các tổ chức cá nhân có liên quan chưa thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; năng lực cán bộ tham gia còn hạn chế.

Ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình thẩm định giá, quá trình thực hiện các gói thầu hạn chế, yếu kém.

Thế Kha