Thứ hai, 05/10/2020 - 18:34

Trung ương xem xét kế hoạch 5 năm qua, chiến lược phát triển khóa tới

Dân trí

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2020, kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm, 10 năm qua và báo cáo chiến lược phát triển cho 5 năm, 10 năm tới là những nội dung được báo cáo Ban chấp hành Trung ương…

Trung ương xem xét kế hoạch 5 năm qua, chiến lược phát triển khóa tới - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13.

Theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 05/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên khai mạc tại hội trường. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình hội nghị 13. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc tờ trình của Bộ Chính trị về cập nhật tình hình mới và tiếp thu ý kiến của một số tổ chức đảng và cá nhân, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đọc tờ trình của Bộ Chính trị về bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về tiếp thu ý kiến của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023.

Trung ương xem xét kế hoạch 5 năm qua, chiến lược phát triển khóa tới - 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo Trung ương về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ.

Thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thái Anh

Đáng quan tâm