Trung ương đồng ý để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ

(Dân trí) - Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh.

Trung ương đồng ý để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: Chính phủ)

Ngày 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trung ương đồng ý để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ - 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tham dự một hoạt động trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2023 - hoạt động thường niên dành cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày 14/1 vừa qua (Ảnh: Hữu Nghị).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954; quê quán ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Từ năm 1979-1993, ông là chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng khóa 1, 2. 

Từ năm 1993 - 1996, ông giữ chức Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch HĐQT Khu du lịch Furama Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng khóa 15, 16.

Từ năm 1997 - 2001, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Giai đoạn 2001 - 2006 ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Từ 3/2006 - 5/2006 làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Từ 6/2006 - 8/2007, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Giai đoạn 8/2007 - 7/2011, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ 8/2011 - 4/2016 ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Từ 4/2016 - 4/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 5/4/2021 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu làm Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Điều 86 Hiến pháp 2013 quy định, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Theo điều 87 Hiến pháp, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.