Trong hội nghị biểu quyết nhất trí cao, ra ngoài thì nói ngược lại...

(Dân trí) - “Hiện nay, bệnh thành tích, sợ khuyết điểm đang diễn ra phổ biến… Tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, sợ mất lòng vẫn còn diễn ra dẫn đến bằng mặt mà không bằng lòng”, ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nói.

Ngày 1/11, tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận về tăng cường lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng.

Qua bài tham luận, ông Dực cho rằng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên là một trong 3 nội dung quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng mà Đảng bộ Hà Nội đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng.


Ông Trần Trọng Dực cho biết, tình trạng nể nang, né tránh vẫn diễn ra

Ông Trần Trọng Dực cho biết, tình trạng nể nang, né tránh vẫn diễn ra

“Tuy nhiên, hiện nay bệnh thành tích, sợ khuyết điểm đang diễn ra phổ biến. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong một số cấp ủy và tổ chức đảng chưa thật sự thẳng thắn. Tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, sợ mất lòng vẫn còn diễn ra dẫn đến bằng mặt mà không bằng lòng”, ông Trần Trọng Dực nói.

Theo ông Dực điều đó được thể hiện qua việc, trong hội nghị thì biểu quyết nhất trí cao, nhưng ra ngoài thì nói ngược lại, đang làm xói mòn lòng tin đối với Đảng. Vì vậy, trong thời gian tới dân chủ trong Đảng phải tiếp tục được mở rộng; bản lĩnh và trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình với ý thức xây dựng phải được đề cao. Đây là vấn đề mấu chốt quyết định sự vững mạnh và trường tồn của đảng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ, đại biểu dự đại hội Đảng các cấp (từ cơ sở đến Trung ương) là những đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao được đại hội tín nhiệm bầu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Tuy nhiên, sau đại hội, nếu không có đại hội bất thường thì vai trò của đại biểu tự chấm dứt.

“Để phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của đại biểu dự đại hội các cấp cho sự nghiệp chung của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương trình đại hội toàn quốc về thẩm quyền của đại biểu đại hội đối với hoạt động cấp ủy và cấp ủy viên do mình bầu ra trong nhiệm kỳ đại hội”, ông Dực đề xuất.

Ông Trần Trọng Dực cũng cho biết, thời gian qua Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu đề xuất cho Ban thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với 7 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 23 Ban Thường vụ Đảng ủy trực  thuộc Thành ủy và 12 tập thể cấp ủy và lãnh đạo các sở ngành của Thành phố.

“Việc đề xuất gợi ý kiểm điểm của Ủy ban Kiểm tra và các ban tham mưu của Thành ủy đều đúng và trúng, là những vấn đề mà dư luận và công luận rất quan tâm được Thành ủy đánh giá cao”, ông Trần Trọng Dực nói.

Sau kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ đã chủ động tham mưu giúp Thành ủy kiểm tra việc khắc phục những yếu kém, khuyết điểm theo nghị quyết Trung ương 4 khoá XI của các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ. Thông qua kiểm tra đã khơi dậy được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng giúp từng đảng viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tự soi xét lại mình, tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục sửa chữa những khuyết điểm.

Quang Phong