Thứ ba, 27/03/2018 - 10:31

TPHCM thu hồi tiền chi sai tại một đơn vị thuộc Trung tâm chống ngập

Dân trí

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong giao Giám đốc Trung tâm chống ngập TP tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thẩm định và phê duyệt sai làm tăng dự toán gói thầu thuộc dự án Tiêu thoát nước và cải thiện môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có kết luận về kết quả thanh tra Ban Quản lý dự án xây dựng công trình thuộc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TPHCM.

UBND TPHCM chỉ đạo xử lý sai phạm tại dự án tiêu thoát nước và cải thiện môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (Trong ảnh: nước thoát theo kênh Hy Vọng ra kênh Tham Lương)
UBND TPHCM chỉ đạo xử lý sai phạm tại dự án tiêu thoát nước và cải thiện môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (Trong ảnh: nước thoát theo kênh Hy Vọng ra kênh Tham Lương)

Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM giao Giám đốc Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP tổ chức rút kinh nghiệm trong việc thẩm định và phê duyệt sai làm tăng dự toán gói thầu thuộc dự án Tiêu thoát nước và cải thiện môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (giai đoạn 1, gọi tắt là dự án tiêu thoát nước).

Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với công tác quản lý, tư vấn, giám sát dự án để nâng cao chất lượng, hiệu quả dự án, sử dụng các nguồn vốn.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và đề xuất chấn chỉnh đối với tập thể, cá nhân tham mưu có các sai sót trong một số nội dung.

Cụ thể, thực hiện chưa đúng quy định về quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án đối với dự án Bờ hữu ven sông Sài Gòn (Nam Rạch Tra); Chưa thực hiện việc trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tư vấn hồ sơ mời thầu, giám sát thi công công trình các dự án; Có thiếu sót trong vai trò là đơn vị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán gói thầu số 8,9,10 tại dự án tiêu thoát nước.

Đáng chú ý, đơn vị thi công tận dụng đất tại chỗ để đắp móng cống và thân cống nhưng giám sát thi công không báo cáo với chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Ban quản lý dự án xây dựng công trình phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, chi vượt chi phí quản lý dự án Bờ hữu ven sông Sài Gòn (Nam Rạch Tra) gần 848 triệu đồng và khoản thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động lập hồ sơ mời thầu, giám sát thi công các dự án hơn 652 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển nộp vào ngân sách thành phố.

Quốc Anh