1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TPHCM đặt chỉ tiêu đến năm 2025 GRDP bình quân đạt trên 8.500 USD/người

(Dân trí) - Chiều 28/12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đáng chú ý, dự thảo này cũng công bố 24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của thành phố này trong nhiệm kỳ tới.

TPHCM đặt chỉ tiêu đến năm 2025 GRDP bình quân đạt trên 8.500 USD/người - 1

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thông qua nội dung dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Bản dự thảo (lần 1) được ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã công bố dự thảo (lần 1) được chia làm ba phần chính. Trong đó, phần thứ nhất nói về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X; Phần thứ hai nêu lên mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phần thứ ba là bốn chương trình phát triển TPHCM giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong nội dung nhấn mạnh mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ phát triển thành phố, ông Quang nhìn nhận bối cảnh tạo ra nhiều thách thức khi TPHCM có mật độ dân số cao nhất cả nước tiếp tục chịu áp lực gia tăng dân số cơ học lớn và bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu mạnh nhất. Tuy nhiên, thành phố vẫn kỳ vọng duy trì là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đã công bố 24 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đầu tiên là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hằng năm khoảng 8,5%, duy trì tỉ trọng ngành dịch vụ trong GRDP trên 60%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP. Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP hằng năm từ 40% trở lên. Ngoài ra, chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân 1%/GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm.

Đến năm 2025, tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động làm việc. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

TPHCM đặt chỉ tiêu đến năm 2025 GRDP bình quân đạt trên 8.500 USD/người - 2

Các đại biểu tham dự hội nghị công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng thời, các chỉ tiêu đặt ra đến cuối 2025 gồm có tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của cả nước với Đông Nam Bộ là 0,03%; theo tiêu chuẩn của thành phố đến 2025 là 0,5%; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với năm 2020 là 1,3 lần. Đạt tỉ lệ 21 bác sĩ/vạn dân, 42 giường bệnh/vạn dân; Đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); tổng tỉ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ) (hướng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ). Đạt 100% số hộ dân sử dụng nước sạch, không sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt gia đình và tưới nước, sản xuất; xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%; Tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới 2030: 100%); Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 50 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5m2 /người.

Bên cạnh đó, đến năm 2025, tỉ lệ đất dành cho giao thông đạt 15%, tỉ lệ đường đạt 2,5 km/km2 đô thị. Diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 3m2/người (hướng tới 2030 không dưới 5m2/người).

Phấn đấu thành phố nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng yếu kém xuống dưới 0,5%. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức Đảng về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

Chỉ tiêu cuối cùng đặt ra là 100% các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy có chương trình cải cách hành chính và tin học hóa quản lý tương đương với cải cách hành chính và chính phủ điện tử ở TPHCM.

Được biết, dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, chuyên gia, văn nghệ sĩ và người dân để tiểu ban văn kiện tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo vào tháng 9 tới.

Lê Phương