Thứ năm, 22/03/2007 - 09:28

Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ vụ công an xã cạo đầu dân

Sau khi đọc bài báo “Bình Phước: Công an xã... cạo đầu dân”, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu cho kiểm tra, nếu đúng như báo phản ánh thì phải xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ngày 15/3/2007, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng có công văn số 1.768-CV/VPTW gửi thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước, yêu cầu Tỉnh uỷ Bình Phước khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư; phản ánh kết quả xử lý về Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo đồng chí Tổng Bí thư.

 

Theo Đ.D
Lao Động