Thứ năm, 26/07/2007 - 12:03

Tố giác tội phạm qua website của Viện KSND tối cao

Từ hôm nay, 26/7, bất cứ cá nhân nào cũng có thể trực tiếp cung cấp các thông tin tố giác tội phạm thông qua Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trương mở hộp thư “Tố giác tin báo tội phạm” tại địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn để nhân dân cung cấp tin báo tội phạm cho Viện kiểm sát, nhất là tin báo tội phạm về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình Viện kiểm sát sẽ phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm kịp thời, giữ vững an ninh quốc gia.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng là cơ quan tố tụng Trung ương đầu tiên thành lập website. Ngoài việc giới thiệu về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành, việc khai trương website của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao còn thực hiện đúng chủ trương công khai hóa, minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan tư pháp theo đúng tinh thần của chương trình cải cách tư pháp.

Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng hỗ trợ việc tra cứu, tìm kiếm văn bản của Đảng và Nhà nước từ 1945 đến nay; nhất là những văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; văn bản quy phạm pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành nhanh chóng và tiện lợi.

Ngoài các nội dung trên, trang Website còn mở chuyên mục “Diễn đàn khoa học pháp lý” để giới Luật gia, Luật sư và cán bộ ngành tư pháp và các bạn quan tâm đến khoa học pháp lý trao đổi kinh nghiệm, bổ sung lý luận gắn với thực tiễn về công tác kiểm sát nói riêng và công tác tư pháp nói chung.

Theo TTXVN