Tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi Covid

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ này để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác; các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổ phó.

Thành viên là đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn…

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và theo đề nghị của cơ quan giúp việc, Tổ công tác mời thêm đại diện các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ.

Tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi Covid - 1

Theo Quyết định 27/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê trong năm 2021 (Ảnh: VPG).

Tổ công tác sẽ chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tin liên quan