Đề xuất cho phép người nước ngoài tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

(Dân trí) - Đề xuất cho phép người nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam được thực hiện khám, điều trị cho người nhiễm Covid-19 theo phân công của người đứng đầu cơ sở thu dung, điều trị người mắc Covid.

Theo hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch vẫn tiếp tục xuất hiện các khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết.

Cho người nước ngoài tham gia điều trị Covid-19

Dự thảo nghị quyết đã đề xuất cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 mà không phải phê duyệt lần đầu hoặc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, không phải phê duyệt danh mục dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại cơ sở.

Về nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19, dự thảo đề xuất cho phép người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả người nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam) được thực hiện việc khám, điều trị cho người nhiễm Covid-19 theo phân công của người đứng đầu cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 (kể cả trường hợp việc khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm Covid-19 khác với phạm vi hành nghề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) mà không phải bổ sung phạm vi hành nghề.

Đề xuất cho phép người nước ngoài tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 - 1

Đề xuất cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp chứng chỉ hành nghề tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 (Ảnh: Anh Tú).

Cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp chứng chỉ hành nghề tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo phân công của người đứng đầu cơ sở điều trị Covid-19 mà không cần phải có chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.

Cho phép sinh viên, học sinh, đối tượng đào tạo sau đại học của các trường thuộc khối ngành sức khỏe, người đã đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nhưng chưa được cấp tham gia hoạt động tiêm chủng phòng Covid-19 và thực hiện một số hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm bệnh theo phân công của người đứng đầu cơ sở y tế.

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế: chi phí thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế … thực hiện thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 không đủ trang thiết bị để thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật nên được ký hợp đồng dịch vụ y tế với các bệnh viện khác trên địa bàn có đủ điều kiện thực hiện theo quy định chuyên môn, được ngân sách nhà nước thanh toán theo mức giá dịch vụ y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho bệnh viện thực hiện dịch vụ.

Đặt hàng cơ sở y tế tư nhân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết đề xuất: Trường hợp hệ thống y tế công lập của địa phương (bao gồm các cơ sở y tế trung ương đóng trên địa bàn) không thể đáp ứng, các địa phương chịu trách nhiệm trong việc quyết định đặt hàng các cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện để tham gia phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn kinh phí của ngân sách địa phương. Giá nhà nước đặt hàng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo quy định của pháp luật về giá.

Chi phí xét nghiệm phát hiện, chẩn đoán Covid-19 do các cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sử dụng các nguyên liệu làm thuốc đã được cấp phép nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu sản xuất, kiểm nghiệm, thử thuốc trên lâm sàng hoặc sản xuất thuốc xuất khẩu để sản xuất thuốc trong nước phục vụ công tác dự phòng, điều trị Covid-19 trên cơ sở đề nghị của cơ sở sản xuất. Đồng thời bổ sung trang thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Đang được quan tâm