Chủ nhật, 05/11/2017 - 18:00

Thanh Hóa:

Tinh giản biên chế hơn 7.000 công chức, viên chức

Dân trí

Theo kế hoạch vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành, trong giai đoạn từ nay đến năm 2021, địa phương này sẽ tinh giản biên chế các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với hơn 7.000 công chức, viên chức...

Theo đó, trên cơ sở các quy định của Nhà nước, xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này.

Sở Y tế đứng đầu trong danh sách tinh giản biên chế đến năm 2021
Sở Y tế đứng đầu trong danh sách tinh giản biên chế đến năm 2021

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có số biên chế công chức, viên chức được giao năm 2015 và 2016 là 19.008 người. Theo kế hoạch, đến năm 2021 sẽ tinh giản 1.919 công chức, viên chức.

Trong đó, đứng đầu về số lượng tinh giản biên chế đến năm 2021 là Sở Y tế 773 người; tiếp đến là Sở Giáo dục và Đào tạo 656 người, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 119 người...

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, số biên chế được giao 2015 và 2016 là 45.653 người. Theo kế hoạch thì đến năm 2021, sẽ tinh giản 5.213 người đối với các đơn vị này.

Trong đó, đứng đầu danh sách số lượng tinh giản biên chế đến năm 2021 là UBND thành phố Thanh Hóa với 348 người; tiếp đến là UBND huyện Thọ Xuân 346 người, UBND huyện Tĩnh Gia 336 người, UBND huyện Triệu Sơn 322, UBND huyện Nông Cống 313...

Như vậy, theo kế hoạch nêu trên, đến năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành tinh giản biên chế 7.132 công chức, viên chức, chiếm tỷ lệ 11,03%.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt số lượng và nguồn kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế đợt 2, năm 2017. Theo đó, tổng số đối tượng thực hiện tinh giản biên chế là 466 người. Trong đó, khối hành chính 73 người; khối sự nghiệp 379 người; khối Đảng, đoàn thể 14 người.

Dự toán tổng kinh phí thực hiện là hơn 54,8 tỷ đồng. Trong đó, hơn 53,5 tỷ đồng giành cho 451 người về hưu trước tuổi; hơn 32,8 triệu đồng cho 1 người chuyển sang làm việc ở các cơ sở không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; hơn 1,3 tỷ đồng giành cho 14 người thôi việc ngay.

Duy Tuyên