Thủ tướng: Phải chống được tham nhũng, lợi ích nhóm trong làm chính sách!

Phương Thảo

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, chống tham nhũng nói chung đã quan trọng, chống tham nhũng, “cài cắm lợi ích”, “giữ quyền anh, quyền tôi” trong làm chính sách càng quan trọng hơn.

Đây là nội dung lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh khi kết luận hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật sáng 24/11.

Thủ tướng: Phải chống được tham nhũng, lợi ích nhóm trong làm chính sách! - 1

Thủ tướng chủ trì hội nghị của Chính phủ về xây dựng thể chế (ảnh: VGP)

Chính phủ nhận khuyết điểm đầu tiên

Phát biểu tại hội nghị, người đứng đầu Chính phủ khẳng định, trong nhiều nhiệm kỳ, nhất là 5 năm qua, Quốc hội và Chính phủ cũng coi xây dựng thể chế là 1 đột phá chiến lược, nhất là việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Đầu nhiệm kỳ Chính phủ đã coi đây là nhiệm vụ trung tâm, dành nhiều thời gian hơn cho xây dựng pháp luật.

Thủ tướng bày tỏ thống nhất báo cáo tổng quan của Bộ Tư pháp và nhiều ý kiến tại hội nghị là Việt Nam có hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ trên các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất minh bạch, tính khả thi,  bảo đảm sự đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị. Nhìn chung chất lượng xây dựng văn bản đã nâng lên rõ rệt, đảm bảo tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, vì tới 90% luật là do Chính phủ xây dựng, trình ra Quốc hội nên Thủ tướng quả quyết “nếu có khuyết điểm trong xây dựng pháp luật thì Chính phủ nhận khuyết điểm trước hết chứ không đổ cho cơ quan khác”.

Bên cạnh xây dựng thì tổ chức thực hiện pháp luật, theo Thủ tướng, cũng đã có nhiều đổi mới. Mỗi luật được Quốc hội thông qua đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định, xây dựng pháp luật là bệ đỡ cho đất nước phát triển bền vững. Vừa qua thực hiện mục tiêu kép cũng là do hệ thống pháp luật, sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ rất chặt chẽ.

Biểu dương sự cố gắng của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, vừa qua có một số luật không dễ, nếu làm không tốt thì không nhiều luật thông qua được ở Quốc hội.

Về những hạn chế, Thủ tướng nhấn mạnh chất lượng  một số dự án luật còn kém, nhiều dự án vòng đời tồn tại ngắn ngủi, sớm phải sửa chữa. Tầm nhìn trong xây dựng pháp luật, nhất là thể chế về kinh tế còn nhiều vấn đề.

Bên cạnh đó, công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động còn hạn chế. Đặc biệt hiện tượng xin lùi, xin rút dự luật khỏi chương trình vẫn còn. Nhiều vấn đề mới làm danh mục văn bản mà chưa làm chính sách cụ thể, chưa thực hiện đúng hướng dẫn nên văn bản phải xin lùi, rút nhiều, Quốc hội cũng kêu ca nhiều.

Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý sự phối hợp giữa các bộ, ngành còn yếu, vừa chậm, vừa thiếu nội dung.

"Tôi đã nói nhiều lần ý này và giờ vẫn phải nói lại một lần nữa: bộ máy, biên chế cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật thiếu về số lượng, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn lực thực hiện việc này cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Tôi nói mấy lần rồi, ít ông Bộ trưởng nào tới thăm vụ pháp chế. Ít ông Vụ trưởng pháp chế nào được bổ nhiệm lên được Thứ trưởng" - Thủ tướng phát biểu.

Nhiệm vụ quan trọng, không thể tránh né của Bộ trưởng

Thủ tướng: Phải chống được tham nhũng, lợi ích nhóm trong làm chính sách! - 2

Thủ tướng: "Phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật".

Trong xây dựng pháp luật thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng pháp luật. kể cả với việc sửa đổi bổ sung luật cũng phải tuân thủ nghiêm túc luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng quán triệt, luật xây dựng phải đảm bảo chất lượng. Thực tế, nhiều văn bản xây dựng còn hình thức, không có chiều sâu.

Vấn đề nữa được Thủ tướng nhấn mạnh là giải quyết cho được bài toán phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan trong việc lấy ý kiến, lắng nghe lẫn nhau để hoàn thiện dự án luật.

Xây dựng thể chế  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì những tinh thần đảm bảo tự do kinh doanh, giải phóng sức sản xuất, nguyên tắc công dân được quyền làm bất cứ gì pháp luật không cấm… phải được phải được quán triệt.

“Phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. 90% luật là do các bộ, ngành soạn thảo thì tránh cho được chuyện “quyền anh quyền tôi” rất quan trọng” - Thủ tướng lưu ý.

Ông cũng yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch tỉnh phải là người trực tiếp chỉ đạo xây dựng và thi hành pháp luật, coi đây là nhiệm vụ quan trọng với người đứng đầu chứ không tránh né đi, giao cho Thứ trưởng cho xong việc.

Thêm một lần nhắc lại yêu cầu chống lợi ích nhóm, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, chống tham nhũng nói chung đã quan trọng, chống tham nhũng trong làm chính sách càng quan trọng hơn, phải bịt khe hở này. Phải làm sao giữ cho được sự liêm chính trong xây dựng, thi hành pháp luật trong bối cảnh chống tham nhũng đang được đẩy mạnh.