1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Thủ tướng: Kéo dài thêm 5 năm chương trình làm nhà vượt lũ ĐBSCL

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 đến hết năm 2020.

Đồng bằng sông Cửu Long chiếm khoảng 17% dân số, đóng góp khoảng 16% GDP của cả nước, có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội; có tiềm năng về đất đai, sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Tuy nhiên, Đồng bằng sông Cửu Long cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện còn bất cập. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Đồng bằng sông Cửu Long hàng năm bị tác động bởi lũ thượng nguồn sông Mê Kông, thời gian ngập lũ kéo dài, đây là khó khăn và cũng là lợi thế cần khắc phục, khai thác để chung sống với lũ đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển bền vững. Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long là một trong những giải pháp để chung sống với lũ.
 
Hết 2014, tổng số vốn đã cấp cho chương trình đạt gần 3000 tỷ đồng.
Hết 2014, tổng số vốn đã cấp cho chương trình đạt gần 3000 tỷ đồng.

Qua hơn 14 năm Chương trình giai đoạn 1 và 2 đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra để chung sống với lũ, mang lại hiệu quả rõ rệt, gần 200.000 hộ dân vùng ngập lũ được bố trí chỗ ở ổn định, góp phần hạn chế được thiệt hại trong mùa mưa lũ, nhất là thiệt hại về người, ổn định sản xuất, đời sống, giáo dục, y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình giai đoạn 2 đã triển khai tôn nền, đắp bờ bao 178 cụm, tuyến dân cư (174 cụm tuyến đã hoàn thành đạt 97% kế hoạch), hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cụm tuyến đạt 90%, đảm bảo an toàn cho 49.540 hộ dân (đạt 88%), di dời 27.185 hộ vào ở trong các cụm, tuyến (đạt 76%). Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2 còn hạn chế như tiến độ chậm, số hộ dân vào ở trong cụm, tuyến dân cư chưa đạt kế hoạch đề ra; tính bền vững chưa cao, chưa tạo sinh kế ổn định cho người dân trong các cụm tuyến dân cư.

Để phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục hạn chế trên, Thủ tướng đồng ý tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 đến hết năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hoàn thành các nội dung của Chương trình giai đoạn 2 đã được Thủ tướng phê duyệt, bảo đảm hoàn thành trong năm 2015 (hoàn thành công tác tôn nền, xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, cho các hộ dân thuộc đối tượng Chương trình giai đoạn 2 chưa xây dựng nhà ở được tiếp tục vay vốn theo quy định để xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến dân cư).

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể số hộ phát sinh tương tự đối tượng thuộc Chương trình giai đoạn 2, tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng phê duyệt để tiếp tục đầu tư các cụm, tuyến dân cư, giải quyết nhu cầu ổn định chỗ ở cho các hộ dân ở vùng ngập lũ, vùng sạt lở nguy hiểm.

Thủ tướng cũng đồng ý phương án kéo dài thời gian trả nợ thêm 3 năm đối với các hộ nghèo và cận nghèo chưa trả được nợ vay mua nền nhà bằng nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam thuộc Giai đoạn 1 của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

P.Thảo