Thủ tướng: Bổ nhiệm thêm Thứ trưởng phải được Ban Bí thư đồng ý

(Dân trí) - Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề “lạm phát” cấp phó, quá nhiều Thứ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, so với đầu nhiệm kỳ, số Thứ trưởng hiện đã giảm 3 người. Hiện còn 2 Bộ có 7 Thứ trưởng, 9 Bộ có 6 Thứ trưởng…

Thủ tướng: Số Thứ trưởng hiện đã giảm 3 người.
Thủ tướng: "Số Thứ trưởng hiện đã giảm 3 người".
 
Văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) của Thủ tướng được ký ngày 11/2 vừa qua.

Nội dung chất vấn của đại biểu Bùi Thị An nêu, vấn đề tinh giản để nâng cao hiệu quả, chất lượng bộ máy là một nội dung vô cùng quan trọng, trong đó có việc giảm cấp phó đến mức cần thiết (theo quy định). Vậy xin Thủ tướng cho biết về sự “lạm phát cấp phó” hiện nay ở các cấp, và giải pháp của Chính phủ trong thời gian tới?

Đáp lại vấn đề nữ đại biểu nêu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, bộ máy, cơ cấu, số lượng lãnh đạo của Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được thành lập theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, và phải được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chấp thuận. Số lượng Bộ, cơ quan ngang Bộ thực tế đã giảm từ 26 trong nhiệm kỳ 1997 – 2002 xuống còn 22 trong 2 nhiệm kỳ gần đây.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, theo quy định tại Nghị định số 36 ban hành năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ thì mỗi bộ không quá 4 thứ trưởng. Đối với bộ quản lý đa ngành, số lượng thứ trưởng có thể nhiều hơn, do cấp có thẩm quyền quyết định.

“Việc bổ nhiệm một Thứ trưởng phải được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý trước về chủ trương, sau đó mới làm quy trình nhân sự cụ thể để trình lại Ban Bí thư xem xét chấp thuận. Trên cơ sở đó, Thủ tướng mới ký quyết định bổ nhiệm” - Thủ tướng nêu rõ quy trình.

Tại thời điểm cuối tháng 11/2014, Thủ tướng cho biết, Chính phủ có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (trong đó có 1 Phó Thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng). Trong các bộ, cơ quan ngang bộ có 119 thứ trưởng, bình quân mỗi bộ có 5,4 thứ trưởng. Cụ thể, có 4 Bộ có 4 Thứ trưởng, 7 Bộ có 5 Thứ trưởng, 9 Bộ có 6 Thứ trưởng và còn 2 Bộ có 7 Thứ trưởng.

So với đầu nhiệm kỳ (tháng 8/2011), Thủ tướng cho biết, số Thứ trưởng đã giảm 3 người.

Còn ở cấp tỉnh có tổng số 239 phó chủ tịch, nếu không tính 26 người thuộc diện luân chuyển thì vượt 11 người so với quy định.

Thủ tướng trình bày, cấp phó ở một số bộ còn nhiều do bộ quản lý đa ngành và yêu cầu nhiệm vụ tăng thêm, thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ nữ và do việc sáp nhập một số bộ trước đây. Việc tăng cấp phó ở địa phương để đáp ứng yêu cầu quản lý đặc thù và luân chuyển, đào tạo cán bộ.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về số lượng và quy trình bổ nhiệm cấp phó.

Đồng thời, tổ chức tổng kết và đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên cơ sở đó xác định cụ thể số lượng cấp phó phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang bộ.

P.Thảo

Tin liên quan
Đang được quan tâm