Thứ ba, 01/12/2020 - 11:53

Thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo ở 14 bộ ngành, địa phương trong năm 2021

Dân trí

Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức ở 14 bộ ngành, tỉnh thành, trong đó có Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước, TP Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Quảng Ngãi...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký ban hành Quyết định số 989 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ. Hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật…

Cụ thể, đầu năm 2021, Bộ Nội vụ tổ chức thanh tra việc tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bổ nhiệm viên chức quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời gian này, Bộ Nội vụ cũng tiến hành thanh tra việc tuyển dụng công chức, bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh Quang Nam, Kiên Giang.

Sang quý 2 năm 2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cùng thời điểm, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng tiến hành thanh tra tại tỉnh Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, khoảng giữa năm 2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra tại Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính. Cùng thời gian này, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng công chức và bổ nhiệm cán bộ tại UBND TP Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Vào quý cuối cùng của năm 2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng vào quý cuối năm 2021, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Quang Phong

Đáng quan tâm
Mới nhất