Thanh tra Chính phủ xác minh ngẫu nhiên tài sản, thu nhập của 30 cán bộ

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ sẽ bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên bản kê khai tài sản, thu nhập của 30 người ở 7 cơ quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng,… để xác minh.

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản ban hành kế hoạch xác minh ngẫu nhiên bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 7 cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ xác minh ngẫu nhiên tài sản, thu nhập của 30 cán bộ - 1

Thanh tra Chính phủ sẽ bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 5 người ở Bộ Tài nguyên và Môi trường để xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập.

Nội dung xác minh là tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Cơ quan thanh tra sẽ lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) được giao chủ trì tham mưu, mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị được xác minh dự buổi bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Đồng thời tham mưu trình ban hành quyết định thành lập Tổ xác minh, xây dựng kế hoạch chi tiết để xác minh tài sản, thu nhập.

Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ có 30 cán bộ, công chức được xác minh, gồm: 8 người ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 người ở Bộ Tài nguyên và Môi trường, 5 người ở Bộ Xây dựng; bốn đơn vị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Hóa chất thì mỗi đơn vị sẽ có 3 người.

Thời gian tiến hành xác minh diễn ra trong tháng 11-12/2022. Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được xác minh phải chấp hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Thanh tra Chính phủ xác minh ngẫu nhiên tài sản, thu nhập của 30 cán bộ - 2

8 người ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được xác minh tài sản (Ảnh: Việt Dũng).

Theo quy định, Thanh tra Chính phủ được phân cấp kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên công tác tại các cơ quan Chính phủ; người đứng đầu và cấp phó các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập hoặc phê duyệt điều lệ; người đứng đầu và cấp phó cũng như thành viên các cơ cấu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước; và người công tác tại chính cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Lần đầu thực hiện xác minh ngẫu nhiên bản kê khai tài sản

Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020). Tuy nhiên do cả nước phải tập trung chống dịch Covid-19 nên đến nay quy định về xác minh ngẫu nhiên bản kê khai tài sản, thu nhập mới lần đầu tiên thực hiện quy định này.

Nghị định 130 nêu rõ, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phê duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh hàng năm; Chánh thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh hàng năm sau khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch.

Kế hoạch xác minh hằng năm phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình. Riêng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính phải bảo đảm tối thiểu bằng 10%.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính.

Tin liên quan