Thứ tư, 12/10/2016 - 11:05

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm, xử lý lãnh đạo Cục Thuế TPHCM

Dân trí

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo Cục Thuế TPHCM có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra.

Trụ sở Cục Thuế TPHCM (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Trụ sở Cục Thuế TPHCM (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Theo thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước tại Cục Thuế TPHCM do ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký duyệt hôm qua (11/10), việc xây dựng, giao chỉ tiêu và thực hiện kế hoạch thanh tra tại Cục Thuế TPHCM còn nhiều bất cập, thiếu sót; công tác quản lý thuế thông qua việc kiểm tra thường xuyên hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế (kiểm tra tại bàn) thực hiện không đầy đủ. Trong 2 năm 2012-2013 tỷ lệ kiểm tra chỉ đạt 31-34%/số phải kiểm tra theo quy định nên chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm, nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước thông qua công tác kiểm tra.

Công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế TPHCM còn có khuyết điểm như: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, thời gian chiếm tỷ lệ cao (20%); tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị xử lý qua thanh tra, kiểm tra chưa đúng theo quy định của Bộ Tài chính đối với 21.377 trường hợp, tổng số tiền tính thiếu trên 22 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại Cục Thuế TPHCM chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý với 61,4% hồ sơ quá hạn 1 năm chưa kiểm tra, nên chưa phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm thông qua công tác kiểm tra sau hoàn thuế. Xác minh hóa đơn phát hiện 13 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không đủ điều kiện để hoàn thuế, số tiền phải truy hoàn trên 1 tỷ đồng. Nợ thuế trên địa bàn TPHCM hàng năm đều tăng, nhất là các khoản nợ trên 90 ngày. Tuy nhiên, Cục Thuế TPHCM chưa làm hết trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Điển hình là việc không áp dụng biện pháp cưỡng chế phong tỏa, trích tiền từ tài khoản 25 doanh nghiệp nợ thuế gần 322 tỷ đồng; không áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 82 doanh nghiệp với số tiền trên 457 tỷ đồng. Điều này dẫn đến số tiền nợ thuế không giảm mà ngày càng tăng, nhất là các khoản nợ quá hạn trên 90 ngày; tính đến thời điểm 30/9/2014 là 10.626 tỷ đồng, chiếm 60% tổng số tiền nợ thuế.

Công tác quản lý nợ tiền đất của Cục Thuế TPHCM cũng bị Thanh tra Chính phủ kết luận “có biểu hiện buông lỏng”. Việc thông báo thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ tiền đất chưa được cơ quan thuế chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Quá trình tiếp nhận và xử lý hóa đơn bất hợp pháp theo thông báo của công an chuyển đến, Cục Thuế TPHCM cũng làm không kịp thời, có biểu hiện buông lỏng. Có 7 trường hợp (14 tờ hóa đơn) doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển địa điểm kinh doanh nhưng cơ quan thuế không thông báo đến cơ quan quản lý thuế mới để xử lý; 421 tờ hóa đơn bất hợp pháp do cơ quan công an chuyển đến nhưng Cục Thuế TPHCM xử lý chậm, không triệt để, dẫn đến quá thời hiệu xử phạt.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo Cục Thuế TPHCM có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm đã được phát hiện. Cục Thuế TPHCM tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm theo thẩm quyền với trưởng các phòng nghiệp vụ tại Văn phòng Cục Thuế TPHCM và Chi cục trưởng các Chi cục thuế quận, huyện; yêu cầu các đơn vị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân lãnh đạo, công chức thuế để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với vi phạm về thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco, Thanh tra Chính phủ kiến nghị truy thu nộp bổ sung ngân sách nhà nước số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh tăng phát hiện qua thanh tra từ năm 2010 đến năm 2014 (do thay đổi giá tính thuế từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn sang Công ty cổ phần thương mại khu vực) là 2.479 tỷ đồng (đã trừ số kiến nghị truy thu năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước). Cơ quan thanh tra đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TPHCM thực hiện.

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Cục Thuế TPHCM chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xác minh, xử lý 18 doanh nghiệp (bên mua) sử dụng 349 tờ hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, với tổng số tiền trên 201,6 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng trên 19,7 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này tiếp tục bỏ trốn, có dấu hiệu của việc mua bán hóa đơn, vi phạm Điều 161 Bộ luật Hình sự và Điều 76 Luật Quản lý thuế 2006.

Thế Kha