TPHCM:

Thành phố Thủ Đức sẽ có 3 Phó Chủ tịch

Quốc Anh

(Dân trí) - Thành phố Thủ Đức (thuộc TPHCM) sẽ có 1.182 cán bộ, công chức; trong đó lãnh đạo UBND TP Thủ Đức sẽ gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021 tham mưu cho UBND TPHCM gửi Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ thẩm định) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong đó, đề án nêu phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức TP Thủ Đức sau khi sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.

Thành phố Thủ Đức sẽ có 3 Phó Chủ tịch - 1

TP Thủ Đức trong tương lai được kỳ vọng sẽ là “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng trưởng bền vững (ảnh: Phạm Nguyễn)

Cơ quan Đảng TP Thủ Đức, biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2021 là 128 người, bao gồm các chức danh lãnh đạo: Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng. 

Biên chế công chức và hợp đồng lao động sau năm 2025 là 92 người.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP Thủ Đức, biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2021 là 112 người, bao gồm các chức danh lãnh đạo: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP Thủ Đức. 

Biên chế công chức và hợp đồng lao động sau năm 2025 là 76 người.

Về nhân sự UBND TP Thủ Đức, biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2021 là 657 người, gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra. Sau năm 2025, biên chế công chức và hợp đồng lao động giảm còn 459 người.

Nhân sự các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy thành phố Thủ Đức (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà Thiếu nhi) năm 2021 là 39 người, sau năm 2025 là 30 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Thủ Đức (Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) năm 2021 có 246 người, sau năm 2025 giảm còn 165 người.

Sắp xếp cho 399 cán bộ bị dôi dư sau sáp nhập

Sở Nội vụ cho biết sẽ bố trí ở TP Thủ Đức 822 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng dôi dư là 399.

Theo Nghị quyết số 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau khi sáp nhập thực hiện giảm dần trong 60 tháng.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, năm 2021, TPHCM sắp xếp, bố trí cho 66 cán bộ, công chức và 26 viên chức, người lao động dôi dư theo phương án: bố trí công tác tại các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc quận; điều động sang quận khác hoặc sở, ngành, giải quyết hưu trí, giải quyết thôi việc.

Phương án trên cũng được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025, lần lượt trong các năm là 87 người, 81, 80 và 59.

Trước đó, ngày 12/10, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc TPHCM giai đoạn 2019-2021.

Liên quan đến đề án trên, tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nội vụ mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ là “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

Dự kiến, sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP của TPHCM và chiếm khoảng 7% GDP cả nước.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, khi gộp nguyên trạng 3 quận để thành lập TP Thủ Đức thì diện tích (hơn 211km2), dân số (hơn 1 triệu) đều vượt chuẩn quy định và cơ sở hạ tầng cũng đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại 1.

Sở Nội vụ đề xuất chọn trụ sở UBND quận 2 làm nơi đặt trụ sở Thành ủy Thành phố Thủ Đức.Trụ sở UBND quận Thủ Đức sẽ là trụ sở HĐND và UBND Thành phố Thủ Đức. Trụ sở UBND quận 9 sẽ là trụ sở cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố Thủ Đức.