Thứ tư, 12/08/2009 - 22:06

Quảng Trị:

Thành lập thành phố Đông Hà

Dân trí Ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị quyết 33/NQ-CP về việc thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị.

Theo nội dung của Nghị quyết, thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Đông Hà; có diện tích tự nhiên 7.306 ha và 93.756 nhân khẩu.

 

Thành phố có 9 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5 và các phường Đông Giang, Đông Thanh, Đông Lương và Đông Lễ.

 

Trong đó, địa giới hành chính thành phố Đông Hà: phía đông và nam giáp huyện Triệu Phong, phía tây giáp huyện Cam Lộ, phía bắc giáp huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ.

 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Nguyễn Hương