Thanh Hóa hoàn thành điều động hơn 900 cán bộ công an

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm, bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh đã hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm, bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 525/525 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 955 cán bộ, chiến sĩ.

Thanh Hóa hoàn thành điều động hơn 900 cán bộ công an - 1
Công an Thanh Hóa đã hoàn thành việc điều động công an chính quy về xã.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất toàn quốc với 525 xã, thị trấn (giảm 76 xã, thị trấn so với trước khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị).

Do đó, khó khăn đặt ra khi việc bố trí, sắp xếp công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên diện rộng, số lượng điều động đông. Đồng thời, việc giải quyết chế độ, chính sách, bố trí sắp xếp nhiệm vụ mới cho lực lượng công an bán chuyên trách, nhất là trưởng, phó trưởng công an xã gặp nhiều khó khăn.

Thanh Hóa hoàn thành điều động hơn 900 cán bộ công an - 2
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Công an xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 3 đợt điều động, bổ nhiệm, bố trí 925 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.

Trong đó, có 525 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã là chỉ huy các đội nghiệp vụ thuộc các phòng Công an tỉnh Thanh Hóa và công an cấp huyện.

Thanh Hóa hoàn thành điều động hơn 900 cán bộ công an - 3
Thanh Hóa hoàn thành điều động hơn 900 cán bộ công an - 4
Nhiều nữ cán bộ Công an chính quy đã xung phong xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Những cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn là những người tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân hệ chính quy, có trình độ, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã cấp kinh phí hỗ trợ đối với các xã, thị trấn triển khai trong đợt 1 và đợt 2, kịp thời chia sẻ khó khăn tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác; đồng thời báo cáo Bộ Công an quan tâm trang cấp một số trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư; xây dựng phương án đầu tư, cải tạo nơi ở, nơi làm việc cho cán bộ chiến sĩ với tổng kinh phí dự kiến là 8,5 tỷ đồng.

Duy Tuyên