Thứ hai, 07/06/2021 - 20:03

Bình Định:

Thả, đặt phao tiêu bảo vệ 4 khu vực biển vịnh Quy Nhơn

Dân trí

Tỉnh Bình Định cho thả, đặt phao tiêu, biển báo khoanh vùng tại 4 khu vực biển vịnh Quy Nhơn nhằm bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, tạo nơi trú ẩn và sinh sản cho các loài thủy sản.

Thả, đặt phao tiêu bảo vệ 4 khu vực biển vịnh Quy Nhơn - 1

Thả, đặt phao tiêu tại khu vực biển phía Tây Hòn Khô Nhỏ (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn).

Ngày 6/6, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, đến nay đã có 4 địa phương, gồm xã Nhơn Hải, Nhơn Lý, Nhơn Châu và phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) tiến hành thả đặt phao tiêu, biển báo khoanh vùng khu vực biển trên vịnh Quy Nhơn với diện tích hơn 46 ha.

Trong đó, xã Nhơn Lý thả phao tiêu tại Bãi Dứa với diện tích hơn 8 ha; khu vực phía Tây Hòn Khô Nhỏ (xã Nhơn Hải) diện tích hơn 12 ha; khu vực biển Hòn Nhàn (phường Ghềnh Ráng) diện tích gần 6 ha và khu vực Bãi Trước (xã Nhơn Châu) diện tích khoảng 20 ha.

Thả, đặt phao tiêu bảo vệ 4 khu vực biển vịnh Quy Nhơn - 2

Thả đặt phao tiêu thông báo khu vực dành cho khách bơi, lặn ngắm san hô, cấm các phương tiện có động cơ.

Như vậy, đến nay có 4 tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở 4 địa phương trên đã được UBND TP Quy Nhơn công nhận và giao quyền quản lý khu vực biển có diện tích xác định theo Luật Thủy sản 2017.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, mục đích việc thả, đặt phao tiêu tại các địa phương trên nhằm quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, tạo nơi trú ẩn và sinh sản cho các loài thủy sản.

Việc này đồng thời góp phần duy trì, tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản, giữ cân bằng hệ sinh thái môi trường, bảo tồn cảnh quan sinh thái tự nhiên, phát triển kinh tế thủy sản và dịch vụ du lịch biển đảo, tăng thu nhập theo hướng bền vững cho cộng đồng địa phương.

Thả, đặt phao tiêu bảo vệ 4 khu vực biển vịnh Quy Nhơn - 3
Việc thả đặt phao tiêu góp phần quản lý, bảo vệ rạn san hô, tạo nơi trú ẩn và sinh sản cho các loài thủy sản.

Đây là hoạt động nằm trong Dự án "Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ rạn san hô tại vùng biển ven bờ thuộc vịnh Quy Nhơn" do Hiệp hội Thủy sản chủ trì thực hiện, với sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu Gef - SGP.

Thả, đặt phao tiêu bảo vệ 4 khu vực biển vịnh Quy Nhơn - 4

Đến nay, có 4 địa phương thực hiện thả đặt phao tiêu trên vùng biển vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mô hình quản lý, bảo vệ thủy sản dựa vào cộng đồng không chỉ góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên biển vô cùng quý giá mà còn duy trì, phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân hôm nay và thế hệ mai sau.

Doãn Công

Đáng quan tâm