Tân Tổng Thanh tra: Làm hết sức mình với tinh thần "thiết diện, vô tư"

(Dân trí) - Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong hứa sẽ đem hết sức mình với tinh thần "thiết diện, vô tư" và phát huy những thành tựu to lớn mà ngành thanh tra đã đạt được qua các thời kỳ.

Thực hiện các quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ, sáng 15/4, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ giữa Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Khái chúc mừng ông Đoàn Hồng Phong đã được Ban Chấp hành Trung ương phân công, được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước ký quyết định phân công nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tân Tổng Thanh tra: Làm hết sức mình với tinh thần thiết diện, vô tư - 1

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (cầm hoa bên phải). Ảnh: TTCP.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, những năm gần đây Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đối với những nhiệm vụ, yêu cầu do Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Thời gian tới Thanh tra Chính phủ cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải tiếp tục tập trung quan tâm đến công tác xây dựng thể chế chính sách pháp luật nói chung, đặc biệt liên quan đến hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra.

Cụ thể là sớm hoàn thiện dự thảo đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra trình Quốc hội; quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tăng cường kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt trong năm 2021, đặc biệt là quan tâm xử lý và giải quyết các cuộc thanh tra phức tạp, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, có tính lan tỏa lớn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tân Tổng Thanh tra: Làm hết sức mình với tinh thần thiết diện, vô tư - 2

Ông Đoàn Hồng Phong - Tân Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong khi đó, Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định sẽ đem hết sức mình với tinh thần "thiết diện, vô tư", cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn.

Đồng thời sẽ kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn mà ngành đã đạt được qua các thời kỳ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Ông Phong đề nghị cán bộ, công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ nói riêng và toàn ngành thanh tra nói chung tiếp tục đổi mới, hành động bản lĩnh quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm công vụ và phẩm chất đạo đức; khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan
Đang được quan tâm