Lời hứa của tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

(Dân trí) - Ông Lê Minh Khái - tân Tổng Thanh tra Chính phủ - cho biết, sẽ thực hiện tốt yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng giao cho ngành, nhất là thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm.

Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Lê Minh Khái - tân Tổng Thanh tra Chính phủ - nói: “Tôi rất xúc động khi được Chính phủ đề nghị, Quốc hội tin tưởng, phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Đây là niềm vinh dự đối với bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cử tri cả nước”.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước, nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành thanh tra rất nặng nề.


Ông Lê Minh Khái – tân Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Lê Minh Khái – tân Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Khái cho biết, cá nhân ông sẽ cùng cán bộ, công chức, viên chức của ngành thanh tra nỗ lực phấn đấu với mức cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có việc quản lý Nhà nước và thực hiện hoạt động thanh tra nhằm duy trì thực thi pháp luật, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bộ máy hành chính Nhà nước; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Nhiệm vụ cụ thể được ông Khái đặt ra là tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng giao cho ngành, nhất là thanh tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn trong các dự án đang được dư luận xã hội quan tâm.

Tiếp tục thanh tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các ngành, lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Kết thúc sớm các cuộc thanh tra vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, các cuộc thanh tra trọng tâm về kinh tế do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thời gian báo cáo kết quả thanh tra, kịp thời ban hành và công khai kết luận thanh tra, cố gắng khắc phục việc chậm, hoãn công bố kết luận thanh tra.

Ông Lê Minh Khái cho biết, sẽ chuyển các vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra theo đúng quy định pháp luật; khắc phục những hạn chế trong giám sát và xử lý sau thanh tra, quyết liệt trong đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận và kiến nghị của thanh tra.

Ngoài ra, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị xử lý theo thẩm quyền các vụ khiếu kiện phức tạp, đồng người, kéo dài để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Lê Minh Khái cho biết, trước mắt sẽ ưu tiên việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.

Quang Phong - Thế Kha