1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Thanh Hóa:

Sở Tư pháp trình văn bản “lạ” khiến doanh nghiệp bất an

(Dân trí) - Sở Tư pháp Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch các UBND huyện, thị xã, thành phố… lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá đất Thanh Hóa để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên đối với dự án do tỉnh phê duyệt, 10 tỷ đồng trở lên đối với dự án do huyện phê duyệt…

“Ưu ái” bất thường?

Ngày 29/10/2019, Sở Tư pháp Thanh Hóa có Công văn số 1799/STP-TTĐG, về việc đề xuất giao Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) có giá trị lớn trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp trình văn bản “lạ” khiến doanh nghiệp bất an - 1

Văn bản "lạ" của Sở Tư pháp Thanh Hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung nêu rõ: “Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Hàng năm, ngân sách nhà nước vẫn phải cấp hơn 50% kinh phí cho hoạt động của Trung tâm. Để tăng nguồn thu cho Trung tâm, đảm bảo lộ trình theo đề án tự chủ đến năm 2021… đồng thời, tổ chức đấu giá QSDĐ chặt chẽ, đúng pháp luật, có hiệu quả, tăng thu cho ngân sách, Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm, chỉ đạo Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa tổ chức đấu giá QSDĐ các dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Dự án đấu giá QSDĐ do UBND tỉnh phê duyệt có tổng giá trị khởi điểm từ 50 tỷ đồng trở lên; Dự án đấu giá QSDĐ do UBND huyện phê duyệt có tổng giá trị khởi điểm từ 10 tỷ đồng trở lên…”.

Từ Công văn trên của Sở Tư pháp, ngày 11/11, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 15330 gửi Sở TN&MT, trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn chỉ đạo Sở này căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, nghiên cứu đề nghị của Sở Tư pháp, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

Sở Tư pháp trình văn bản “lạ” khiến doanh nghiệp bất an - 2

Sau văn bản "lạ" của Sở Tư pháp, UBND tỉnh có công văn giao Sở TN&MT tham mưu, giải quyết.

Ngày 15/11, Sở TN&MT Thanh Hóa có văn bản “khẩn” số 7076/STNMT-TCKH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, tham vấn ý kiến làm cơ sở giải quyết đề nghị của Sở Tư pháp về đề xuất giao Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSDĐ có giá trị lớn.

Nội dung văn bản nêu rõ: Văn bản tham gia ý kiến đề nghị nêu rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý và gửi về Sở TN&MT trước ngày 21/11/2019. Sau thời hạn trên, nếu Quý cơ quan không có văn bản tham gia ý kiến xem như đồng ý với đề nghị của Sở Tư pháp và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa thành lập từ năm 1997. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Tư pháp.

Gây cản trở, không bình đẳng?

Sau khi Sở Tư pháp cũng như UBND tỉnh, Sở TN&MT có những công văn nêu trên, nhiều doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vô cùng bất bình. Họ cho rằng, văn bản của Sở Tư pháp có dấu hiệu “lợi ích nhóm”.

“Theo nội dung công văn của Sở Tư pháp thì chúng tôi cho rằng đã đi ngược với chủ trương xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực đấu giá tài sản, gây cản trở, tạo sự không bình đẳng trước pháp luật, thu hẹp phạm vi hoạt động hợp pháp của các doanh nghiệp đấu giá tài sản” - người đứng đầu một công ty đấu giá cho biết.

Sở Tư pháp trình văn bản “lạ” khiến doanh nghiệp bất an - 3

Sở Tư pháp Thanh Hóa.

Một quan điểm khác cho rằng: “Trong Công văn 1799, Sở Tư pháp nhận định, đánh giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa dựa vào các tiêu chí thời gian hoạt động, số hợp đồng đấu giá để so sánh với các doanh nghiệp đấu giá là không công bằng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đấu giá thành lập sau nhưng hoạt động rất chuyên nghiệp và hiệu quả, và trên thực tế đã tạo được uy tín đối với các huyện, thị xã, thành phố…”.

Cũng theo những đơn vị đấu giá tư nhân này, tại Mục 2, Chương 2, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 nêu việc tổ chức đấu giá tài sản quy định bao gồm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản. Như vậy, Trung tâm và doanh nghiệp đấu giá tài sản hoàn toàn hoạt động bình đẳng với nhau theo đúng pháp luật.

Trao đổi với PV Dân trí về việc trên, một lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết: "Sau khi Trung tâm thực hiện đấu giá thành công ở mặt bằng 3241 (mặt bằng đấu giá "tai tiếng" nhất tại Thanh Hóa đấu đến lần thứ 3 mới thành công - PV) thì lãnh đạo tỉnh đã trao đổi với Sở Tư pháp về việc làm đề xuất để tỉnh giao những dự án lớn cho Trung tâm đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Công văn có nội dung không áp đặt mà chỉ là đề xuất UBND tỉnh trên cơ sở quá trình hoạt động của Trung tâm đấu giá tài sản Thanh Hóa có uy tín, thương hiệu trước đó với mục đích tài sản được đấu giá cao nhất và thu về cho ngân sách Nhà nước cao nhất chứ không có tư lợi hay lợi ích nhóm gì ở đây cả".

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến bạn đọc.

Bình Minh