Sẽ kiểm tra việc sử dụng còi, đèn xe ưu tiên

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố về việc quản lý, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên. Theo đó, sẽ có đợt kiểm tra về sử dụng còi, đèn xe ưu tiên.

Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, công tác quản lý việc lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

 

Các vi phạm phổ biến là tuỳ tiện lắp đặt và sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên; xe ưu tiên nhưng lắp đặt tín hiệu còi, đèn ưu tiên không đúng quy định của Luật giao thông đường bộ; nhiều trường hợp xe ưu tiên khi lưu thông trên đường đã lạm dụng tín hiệu còi, đèn ưu tiên, sử dụng cả trong trường hợp không đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

 

Đặc biệt là tình trạng nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị còi, đèn ưu tiên diễn ra công khai ở nhiều địa phương trong cả nước (đặc biệt là ở Hà Nội và TPHCM), có trường hợp bọn tội phạm đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý đã tự lắp còi, đèn ưu tiên để sử dụng hoạt động phạm pháp.

 

Để chấm dứt tình trạng trên, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngành Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải tiến hành kiểm tra, rà soát lại những phương tiện thuộc thẩm quyền quản lý về việc lắp đặt, sử dụng còi, đèn ưu tiên bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm phải tháo gỡ, thu hồi và xử lý nghiêm khắc cán bộ và cơ quan vi phạm.

 

Công văn cũng yêu cầu Bộ Công an quy định và hướng dẫn thống nhất quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có điều kiện các loại thiết bị tín hiệu ưu tiên và việc lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên của các phương tiện giao thông được ưu tiên theo luật định.

 

Ngoài ra, Bộ Công an cần chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm việc sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên không đúng quy định. Phối hợp với Bộ KH&CN quy định cụ thể về tiêu chuẩn còi, đèn của xe ưu tiên. Bộ Công an phải theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo Vietnamnet