Quảng Ninh phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của phía Bắc

(Dân trí) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 23, Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh Khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDDND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh việc phát huy nguồn lực lớn trong dân.

Quảng Ninh phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của phía Bắc - 1

Nhiệm kỳ vừa qua HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ...

Chiều 24/3, Kỳ họp thứ 23, Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13 đã diễn ra tại TP Hạ Long. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký chủ trì kỳ họp. 

Cùng dự có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng khóa XIII.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định, 5 năm qua, kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Các cấp chính quyền quyết liệt đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; nâng cao chất lượng thực thi, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình gắn với người đứng đầu…

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, bên cạnh đó, với tinh thần cầu thị, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận và tiếp thu những ý kiến tham gia về những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh có mặt, có nơi, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ, du lịch không đạt mục tiêu đề ra, chưa lấy lại đà phát triển do ảnh hưởng của dịch bệnh; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng chậm so với tiềm năng, lợi thế, chưa có bứt phá; phần lớn các khu kinh tế, khu công nghiệp chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng.

Quảng Ninh phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của phía Bắc - 2

HĐND tỉnh Khóa XIII cũng thẳng thắn nhìn nhận và tiếp thu những ý kiến tham gia về những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân...

Nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu; chênh lệch giàu nghèo, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, đất đai... có mặt còn hạn chế. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật đã được kiềm chế, kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn phức tạp…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND cho rằng, từ thực tiễn sinh động hoạt động hiệu lực và hiệu quả của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ qua đã rút ra được những kinh nghiệm sâu sắc và quý báu.

Cụ thể, mọi quyết sách của tỉnh theo thẩm quyền phải trên cơ sở đường lối, chủ trương chung của Trung ương, song phải xuất phát từ thực tiễn Quảng Ninh để vận dụng sáng tạo, định hình tư duy phát triển, dám đổi mới đột phá, dám nghĩ, dám làm...

Cần xác lập tầm nhìn dài hạn trong tính liên thông thể hiện trong các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn và hằng năm của tỉnh gắn với xây dựng quy hoạch đồng bộ để làm cơ sở thực hiện mục tiêu: Xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những cực tăng trưởng của phía Bắc…

Ưu tiên nguồn lực thực hiện ba đột phá chiến lược; đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể, thúc đẩy kết nối vùng, liên vùng, nội vùng…

Quảng Ninh phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của phía Bắc - 3

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, thực tế cho thấy, nguồn lực trong dân rất lớn, HĐND tỉnh cần vận dụng để huy động có hiệu quả...

Bên cạnh đó, cần chú trọng ban hành các nghị quyết nhằm đổi mới cơ chế, chính sách, kịp thời có biện pháp để khai thông các điểm nghẽn, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực với phương châm nội lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn lực tổng hợp tối ưu…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, thực tế cho thấy, nguồn lực trong dân rất lớn, HĐND tỉnh theo chức năng, thẩm quyền cần tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, Quy định của pháp luật để tìm ra cơ chế, chính sách mới huy động có hiệu quả để phục vụ cho các chiến lược và chính sách phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Ký cũng chỉ rõ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh là khâu đột phá, cấp bách; gắn chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành công trước mắt và chiến lược.

Tại Kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng bày tỏ, nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa 13 đang dần khép lại, trong tình cảm, niềm tin của cử tri, nhân dân về một Quảng Ninh đổi mới đột phá, phát triển, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Dù trong mỗi đại biểu vẫn còn có những băn khoăn, trăn trở về những việc chưa làm được, nhất là giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhưng với những kết quả đạt được rất đáng trân trọng trong nhiệm kỳ qua, mỗi đại biểu HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp, gắn bó trách nhiệm của mình vì sự phát triển của tỉnh, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng thời cũng khẳng định, thành công của nhiệm kỳ hoạt động của HĐND - UBND nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện và nổi bật mà tỉnh đạt được 5 năm vừa qua là quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh, là sự kế thừa, tiếp nối qua nhiều nhiệm kỳ và mang đậm dấu ấn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thường trực HĐND, UBND, các thành viên UBND tỉnh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Bài liên quan
Đang được quan tâm