HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua 33 Nghị quyết

(Dân trí) - Sau 3 ngày (từ 9/12) diễn ra kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII đã thông qua 33 nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang khẳng định: Năm 2020, mặc dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, nhưng tỉnh đã thành công trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được Trung ương đánh giá cao ở nhiều mặt. Vì vậy, năm 2020 cũng là năm thành công của tỉnh Bắc Ninh với nhiều kết quả vượt dự báo. Qua đó cho thấy, nền kinh tế Bắc Ninh không chỉ thể hiện được "khả năng chống chịu" mà còn có bước chuyển "thích ứng" trong giai đoạn mới, giúp tỉnh có kinh nghiệm và tự tin nhất định để bước vào thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2021 -2025.

HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua 33 Nghị quyết - 1
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân, cử tri trong tỉnh; tập trung chỉ đạo sớm khắc phục những hạn chế, bất cập; đồng thời cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Phiên thảo luận, chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Các đại biểu làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Phần trả lời của các thành viên UBND tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, cam kết tập trung chỉ đạo, khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua 33 Nghị quyết - 2
Ông Nguyễn Quốc Chung - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các thành viên UBND tỉnh tham gia trả lời chất vấn tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND, có trách nhiệm thực hiện lời hứa, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ được giao đáp ứng mong muốn của cử tri và nhân dân trong tỉnh; giao các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tham gia giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết tại phiên thảo luận, chất vấn.

Sau khi thảo luận, xem xét, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với mức tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) từ 4% đến 5% so với năm 2020; đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như trong Báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.

HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua 33 Nghị quyết - 3
Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tich UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại kỳ họp

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh năm 2019; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; Phân bổ vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 tỉnh Bắc Ninh;

Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; Thông qua chủ trương Đề án tái cấu trúc mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh;

Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 6-11-2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh;

Thông qua chủ trương phê duyệt Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; thông qua chủ trương ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021-2025; thông qua chủ trương đầu tư kinh phí bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, phục vụ Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên tỉnh, giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ kinh phí để cung cấp tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh, năm học 2020-2021; thông qua chủ trương thực hiện Đề án đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; thông qua mô hình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với dân quân, tự vệ trên địa bàn tỉnh; kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 234/NQ-HĐND tỉnh ngày 5-12-2019 của HĐND tỉnh về việc Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2021; Phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021. HĐND tỉnh cũng thông qua một số Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền. Như vậy, tại Kỳ họp này HĐND tỉnh thông qua tổng số 33 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung công việc để nhanh chóng đưa Nghị quyết Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh vào cuộc sống.

Đang được quan tâm