Thứ năm, 02/11/2017 - 15:30

Quảng Ngãi cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát xuống biển

Dân trí Tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát, sỏi, đá phong hóa xuống khu vực biển thuộc xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi).

Theo giấy phép nhận chìm ở biển được ban hành ngày 27/10/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được nhận chìm 62.000 m3 cát, sạn, sỏi, đá phong hóa và bùn trầm tích thu được từ hoạt động duy tu, nạo vét luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2017. Trong đó có 8,8% là bùn và 91,2% là cát, sạn, sỏi, đá phong hóa...

Khu vực biển được nhận chìm có diện tích 4,97 ha thuộc xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi). Độ sâu lớn nhất tại khu vực nhận chìm là -24,19 m.

Quảng Ngãi cấp phép nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát, đá phong hóa... xuống khu vực biển xã Tịnh Khê (Trong ảnh: Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi).
Quảng Ngãi cấp phép nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát, đá phong hóa... xuống khu vực biển xã Tịnh Khê (Trong ảnh: Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi).

Thông tin của giấy phép nhận chìm ở biển cũng nêu rõ, lượng vật chất được nhận chìm không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phải thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động nạo vét theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường biển, hệ sinh thái xung quanh khu vực

Đồng thời, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phải nhận chìm vật chất đúng vị trí, khối lượng, thành phần vật chất nhận chìm và một số quy định liên quan trong giấy phép được cấp.

Thời gian nhận chìm được thực hiện từ tháng 10/2017 đến hết tháng 3/2018.

Quốc Triều