Quảng Bình tạm hoãn Đại hội Đảng cấp cơ sở để tập trung chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo tạm hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có công điện gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; các ban Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh yêu cầu tạm hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất. 

Quảng Bình tạm hoãn Đại hội Đảng cấp cơ sở để tập trung chống dịch Covid-19 - 1

Quảng Bình tập trung phòng chống dịch Covid - 19  

Trong thời gian này, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh; khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Đối với các cuộc họp cần thiết, cấp bách dưới 20 người phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với đại biểu, bảo đảm giữ khoảng cách an toàn.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải tập trung cao độ để kiểm soát chặt chẽ dịch, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm kiểm soát, không để dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn.

Đặng Tài

Đang được quan tâm