1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  3. TPHCM vào mùa mưa

Phú Thọ: Xây trụ sở công an xã, thị trấn không quá 2.000m2

Thế Kha

(Dân trí) - 100% công an xã, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ sẽ có trụ sở làm việc độc lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; diện tích không quá 2.000m2/trụ sở.

Ông Bùi Minh Châu - Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ sẽ tập trung, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công an xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định.

Cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đảm bảo tương quan chung với mức độ hiện đại hóa công sở tại địa phương và với mức độ hiện đại hóa chung của công an các xã, thị trấn trong toàn quốc đến năm 2030.

Phú Thọ: Xây trụ sở công an xã, thị trấn không quá 2.000m2 - 1

Ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Phutho.gov.vn).

Nghị quyết nhấn mạnh, việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và có lộ trình, bước đi phù hợp; tận dụng tối đa các trụ sở dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và các trang thiết bị, phương tiện hiện có. Chỉ bổ sung những trang thiết bị, phương tiện thực sự cần thiết theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Phú Thọ đặt mục tiêu đến hết năm 2030, 100% công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cụ thể, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Phú Thọ dự kiến sẽ cải tạo, sửa chữa 18 trụ sở hiện có, đầu tư xây dựng mới 45 trụ sở theo thứ tự ưu tiên.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, đầu tư xây dựng các trụ sở còn lại theo thứ tự ưu tiên.

Thứ tự ưu tiên đầu tư như sau: Thứ nhất, các xã, thị trấn đã được sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2019-2021; thứ hai, các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; các xã, thị trấn đảm bảo đủ cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; thứ 3, các xã, thị trấn có đông dân cư, diện tích rộng; thứ 4, cơ sở vật chất đặc biệt khó khăn, phòng làm việc tại trụ sở UBND xã, thị trấn không đủ nhu cầu sinh hoạt, công tác,...

Địa phương này sẽ rà soát, lựa chọn vị trí phù hợp, thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định để xây dựng trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn với diện tích không quá 2.000 m2/trụ sở.

Kinh phí đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới trụ sở làm việc do ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương) và các nguồn hợp pháp khác.

Đối với ngân sách địa phương được bố trí từ nguồn bán đấu giá tài sản dôi dư do Công an tỉnh Phú Thọ và các địa phương quản lý, nguồn vốn đầu tư phát triển.

Về cơ cấu nguồn vốn ngân sách nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ nêu rõ: Ngân sách cấp huyện đảm bảo theo tỷ lệ thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ tối thiểu 50%; các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập tối thiểu 20%; các huyện còn lại tối thiểu 30%; còn lại là ngân sách tỉnh Phú Thọ, ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Riêng kinh phí đầu tư trang thiết bị, vũ khí công cụ hỗ trợ thì tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Công an trang bị theo tiêu chuẩn, định mức của Bộ Công an.

Phú Thọ giảm 52 đơn vị hành chính cấp xã

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, sau khi thực hiện sắp xếp 1.056 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, số lượng xã trong cả nước từ 11.160 giảm xuống còn 10.599 xã (giảm 561 đơn vị).

Trong đó có những tỉnh giảm nhiều như: Hòa Bình giảm 59/210 đơn vị cấp xã; Cao Bằng giảm 38/199; Phú Thọ giảm 52/277; Hà Tĩnh giảm 46/262; Thanh Hóa giảm 76/635; Lạng Sơn giảm 26/226; Quảng Trị giảm 16/141; Hải Dương giảm 29/264 xã.