Thứ hai, 09/11/2020 - 20:30

Phó Thủ tướng chỉ đạo phổ biến các quy định kiểm soát tài sản, thu nhập

Dân trí

Thanh tra Chính phủ được giao tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Nghị định số 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12 tới.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc triển khai Nghị định số 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ có hình thức tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Nghị định số 130/2020 (sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12 tới) và đôn đốc các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Nghị định nêu rõ, trước ngày 31/1 hàng năm, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phê duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh hàng năm.

Kế hoạch xác minh hàng năm phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình. Riêng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính phải bảo đảm tối thiểu bằng 10%.

Phó Thủ tướng chỉ đạo phổ biến các quy định kiểm soát tài sản, thu nhập - 1
Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tài sản sẽ mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp dự, chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai được xác minh theo kế hoạch hàng năm phải căn cứ vào các tiêu chí: Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền trước đó.

Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định.

Nếu tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Thế Kha

Đáng quan tâm
Mới nhất