Phản hồi báo cáo kiểm điểm vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã có công văn phản hồi báo cáo kết quả kiểm điểm liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc báo cáo kết quả kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế về việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Thanh Hóa.

Sau khi nhận được báo cáo của Sở TN-MT, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh này, căn cứ quy định pháp luật, nghiên cứu báo cáo kết quả kiểm điểm của Sở TN-MT, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở TN-MT đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế về việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Tuy nhiên, với những tồn tại, hạn chế trong việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa, các tập thể, cá nhân chỉ nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trong đó, đối với cá nhân ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Văn phòng Sở TN-MT, Thư ký Hội đồng tuyển dụng, Trưởng ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Phó ban kiểm tra sát hạch bị yêu cầu phải xem xét xử lý kỷ luật vì để xảy ra những tồn tại, hạn chế về tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ.

Hội đồng kỷ luật đã được thành lập, tiến hành họp và tập thể lãnh đạo Sở TN-MT đã tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, hội đồng kỷ luật thống nhất không kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình, chỉ yêu cầu ông Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Như vậy, với những tồn tại, hạn chế về việc tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ, những tập thể, cá nhân có liên quan tại Sở TN-MT Thanh Hóa chỉ "rút kinh nghiệm sâu sắc".

Cũng trong báo cáo của Sở TN-MT Thanh Hóa, theo kết luận tại hội nghị kiểm điểm của sở này, nguyên nhân khách quan của các tồn tại, hạn chế trong tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ được chỉ ra có việc Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch tuyển dụng, trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn Sở TN-MT tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế.

Phản hồi báo cáo kiểm điểm vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 1

Trong báo cáo của Sở TN-MT Thanh Hóa, theo kết luận tại Hội nghị kiểm điểm của Sở này, nguyên nhân khách quan của các tồn tại, hạn chế trong tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ được chỉ ra có hạn chế của Sở Nội vụ.

Dư luận đang chờ đợi câu trả lời, tham mưu của Sở Nội vụ cũng như Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh này về báo cáo kết quả kiểm điểm nêu trên của Sở TN-MT. 

Trước đó, vào tháng 10/2019, VPĐKĐĐ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận.

Kết thúc quá trình tổ chức tuyển dụng, trên cơ sở đề nghị của Sở TN-MT, Sở Nội vụ đã thẩm định, thống nhất và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với 287 thí sinh vào làm việc tại VPĐKĐĐ.

Sau đó có đơn thư, dư luận phản ánh về kỳ xét tuyển viên chức của Sở TN-MT Thanh Hóa. UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra; Bộ Nội vụ cũng đã lập Tổ công tác và tiếp theo, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, rà soát về việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ.

Qua đó, tổ công tác của Bộ Nội vụ và các đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ.

Ngày 3/12/2020, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386/BNV-CCVC về việc xử lý một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức tại Sở TN-MT Thanh Hóa.

Sau nhiều cuộc kiểm tra, rà soát và xác minh của ngành chức năng, ngày 19/4/2021, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có ý kiến thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ.

Giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa cũng đã ký quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển đợt một đối với 253 thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại VPĐKĐĐ.

Những tồn tại, hạn chế của tổ chức, cá nhân đã khiến hàng trăm thí sinh phải chờ đợi hơn một năm sau kỳ thi xét tuyển viên chức mới được ngành chức năng phê duyệt kết quả trúng tuyển.

Bài liên quan
Đang được quan tâm